Företaget

LTH AB är ett familjeföretag som har den huvudsakliga verksamheten inom gruvindustrin i Kiruna och Svappavaara. Uppdragen omfattar olika typer av maskin- och transportarbeten.

Vi utför också alla slags mark- och anläggningsarbeten, samt rivning, sanering och återvinningsarbeten. Våra kunder är LKAB med dotterbolag, Kiruna Kommun, Vattenfall, Infranord, byggföretag och privata kunder.

Vårt företag sysselsätter ca. 300 duktiga medarbetare och maskinparken består till största delen av entreprenadmaskiner och lastbilar.

Vi står idag inför intressanta utmaningar och arbetsuppgifter och arbetar med fokus på arbetsmiljö, miljö och kvalitet. Målet är höja leveranssäkerheten och förtroendet mot våra kunder och att stärka vår konkurrensförmåga i en dynamisk marknad.

Ledningssystem

LTH arbetar efter ett ledningssystem för kvalitet, miljö samt arbetsmiljö.

Detta innebär bland annat att projektstyrning, genomgångar och kontroll samt dokumenthantering sker enligt fastställda rutiner. Vid genomförande av projekt lägger vi stor vikt vid miljöhänsyn och hushållning med resurser.

Ledningssystemet följer kraven i kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöstandarden ISO 14001 samt Arbetsmiljöverkets krav på systematiskt arbetsmiljöarbete i AFS 2001:1.

Vårt mål är att utveckla företaget och medarbetarna, så att våra projekt kan genomföras och följas upp till kundernas fulla belåtenhet.

 

Verksamhetsområden

 

Entreprenad

Inom entreprenad avdelningen utförs de flesta arbeten som är kopplade till maskinentreprenad. Vi utför maskin-, gods- och materialtransporter. Även olika schakt-, mark- och anläggningsarbeten. Vintertid snöröjer vi både vägar och kring järnväg. Kiruna befinner sig i en spännande utveckling där stadsomvandlingen är i full gång, LTH är stolta över att delta med maskinarbeten kring detta. Vi tillhandahåller grävmaskiner i olika storlekar, lastbilar, hjullastare, höglyftare mm.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

 

Gruvverksamhet underjord – KUJ

Vi bistår LKAB med tillredning, lastning, transport och skuthantering i Kirunas underjordsgruva. Vi ansvarar även för underhåll av vägar och nivåer. Verksamheten under jord är företagets största avdelning med ca 180 duktiga medarbetare. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att utvecklas och leverera totalkvalitet.

timmy esbjörnsson, joel ylinenpää, petri keisu, marcus fahlen - kopia

 

Svappavaara

Fem mil utanför Kiruna finns LTHs nystartade avdelning. I Svappavaara utför vi maskin- och åkeritjänster, rågods, tillsatser och kring tjänster i  på uppdrag av LKAB. Vi ansvarar även för underhåll av vägarna inom LKAB´s industriområde. Maskinparken består bland annat av CAT 775 och CAT hjullastare i olika storlekar.

008 (OK av LKAB)

Tapuli-gruvan Kaunisvaara

Kaunis Iron AB har tecknat avtal med Snells Entreprenad AB för lastning och transport i Tapuli-gruvan. Snells Entreprenad kommer i samarbete med LTH AB att ansvara för lastning och transport av malm och gråberg, krossning, länshållning av gruvan samt underhåll av krossanläggningar och vägar.

På LTH ser vi fram emot ett samarbete med Snells. Tillsammans har vi bred och lång erfarenhet av maskinentreprenader med allt vad det innebär.

454 inko blind uppställningsyta berggren&bergman

 

Rivning & sanering

Inom segmenten finns en kombination av bred teknisk kunskap och spetskompetens. Hela organisationen från ledning till operatör besitter mångårig erfarenhet inom sina respektive verksamhetsområden. Genom certifieringar och interna utbildningar garanterar vi att våra kunder får en hög kvalitet på utförda arbeten. Med 100-tals komplexa projekt, en modern maskin- park och mer än 35-års erfarenhet i ryggsäcken är vi därför glada att kunna erbjuda våra kunder:

• Teknisk Konsultation • Miljöinventering • Sanering av Farligt Avfall • Marksanering • Selektiv rivning • Demontering och flyttning • Totalrivning och    Industriavveckling • Förädling och Krossning • Markarbeten

IMG_2036