Företaget

LTH AB är ett familjeföretag som har den huvudsakliga verksamheten inom gruvindustrin i Kiruna och Svappavaara. Uppdragen omfattar olika typer av maskin- och transportarbeten.

Vi utför också alla slags mark- och anläggningsarbeten, samt rivning, sanering och återvinningsarbeten. Vi har många kunder och samarbetspartners, vår största kund är LKAB med dotterbolag som vi utför en hel del olika arbeten åt.

Vårt företag sysselsätter ca. 350 duktiga medarbetare och maskinparken på ca. 200 maskiner består till största delen av entreprenadmaskiner och lastbilar.

Vi står idag inför intressanta utmaningar och arbetsuppgifter och arbetar med fokus på arbetsmiljö, miljö och kvalitet. Målet är höja leveranssäkerheten och förtroendet mot våra kunder och att stärka vår konkurrensförmåga i en dynamisk marknad.


Verksamheter

Vi delar upp vår verksamhet i fyra olika verksamhetsområden, läs mer om dessa under menyn till höger.


Ledningssystem

LTH arbetar efter ett ledningssystem för kvalitet, miljö samt arbetsmiljö.

Detta innebär bland annat att projektstyrning, genomgångar och kontroll samt dokumenthantering sker enligt fastställda rutiner. Vid genomförande av projekt lägger vi stor vikt vid miljöhänsyn och hushållning med resurser.

Ledningssystemet följer kraven i kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöstandarden ISO 14001 samt Arbetsmiljöverkets krav på systematiskt arbetsmiljöarbete i AFS 2001:1.

Vårt mål är att utveckla företaget och medarbetarna, så att våra projekt kan genomföras och följas upp till kundernas fulla belåtenhet.