Rivning- & sanering

Inom segmenten finns en kombination av bred teknisk kunskap och spetskompetens. Hela organisationen från ledning till operatör besitter mångårig erfarenhet inom sina respektive verksamhetsområden. Genom certifieringar och interna utbildningar garanterar vi att våra kunder får en hög kvalitet på utförda arbeten. Med 100-tals komplexa projekt, en modern maskin- park och mer än 35-års erfarenhet i ryggsäcken är vi därför glada att kunna erbjuda våra kunder:

• Teknisk Konsultation • Miljöinventering • Sanering av Farligt Avfall • Marksanering • Selektiv rivning • Demontering och flyttning • Totalrivning och    Industriavveckling • Förädling och Krossning • Markarbeten

IMG_2036