Gruvverksamhet underjord – Kiruna

Vi bistår LKAB med tillredning, lastning, transport och skuthantering i Kirunas underjordsgruva. Vi ansvarar även för underhåll av vägar och nivåer. Verksamheten under jord är företagets största avdelning med ca 180 duktiga medarbetare. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att utvecklas och leverera totalkvalitet.

timmy esbjörnsson, joel ylinenpää, petri keisu, marcus fahlen - kopia