Hållbarhet

För LTH innebär hållbarhet att vi tar vara på resurserna, oavsett det handlar om människor, maskiner, material eller pengar. För oss är det lika viktigt med en god, trivsam arbetsplats som en hållbar ekonomi i en miljö där vi och kommande generationer kan bo och verka.

”Vi sätter stort värde i nöjda kunder men vi ska aldrig arbeta på bekostnad av säkerheten. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs.”

Vår målsättning är alltid En säker arbetsplats där delaktighet bland alla anställda är en förutsättning. Vi lägger stor vikt på att ta ansvar för den miljö som vi är verksamma i och arbetar med ständiga förbättringar för att minska den negativa påverkan på miljön vi utgör.

Vårt kundlöfte är ”Totalkvalitet rakt igenom”. Genom det skapar vi långsiktiga kundrelationer där god affärsetik, ekonomisk stabilitet, kvalitet och kundnöjdhet är prioriterat. Genom att arbeta med ständiga förbättringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö lär vi oss att ständigt göra mer med mindre.

I vår hållbarhetsrapport 2021 kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete.