Hållbarhet

Vi har länge haft fokus på att arbeta hållbart, även om vi från början inte insåg att det var just det vi gjorde. Idag när hållbarhet blivit ett stort begrepp så har vi insett att det är just detta vi gjort under många år, dock utan att dokumentera det på samma sätt som man gör idag. Idag strävar vi mot att arbeta hållbart i hela företaget. Genom dokumentation blir det mer tydligt vad vi gör bra redan idag och vi får dessutom en klarare bild vad vi behöver utveckla.

Utöver vårt ledningssystem har vi policys på hållbarhetsområdet som ska verka för att styra företaget i rätt riktning och vägleda våra medarbetare att dagligen ta ansvarsfulla beslut. Vi har också en feedbackfunktion som är till för att alla medarbetare ska ha möjlighet att anonymt delge önskemål, förslag, klagomål, vad man tycker fungerar bra och mindre bra.

”Vi sätter stort värde i nöjda kunder men vi ska aldrig arbeta på bekostnad av säkerheten. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs.”

För oss är det lika viktigt med en god, trivsam arbetsplats som en hållbar ekonomi i en miljö där vi kan bo och verka. Vår målsättning är att skapa en säker och trygg arbetsmiljö samt att skapa delaktighet bland alla anställda i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi står idag inför intressanta utmaningar och arbetsuppgifter och vi arbetar ständigt med ett fokus på hållbarhet, arbetsmiljö, miljö och kvalitet.

Vårt kundlöfte är ”Totalkvalitet rakt igenom”. Genom det skapar vi långsiktiga kundrelationer där god affärsetik, ekonomisk stabilitet, kvalitet och kundnöjdhet står i fokus. Vad gäller miljön så lägger vi vikt vid att ta ansvar för den miljö som vi är verksamma i och arbeta med ständiga förbättringar för att minska den negativa påverkan på miljön vi utgör.

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete så läs gärna vår hållbarhetsrapport via denna länk eller så hittar du den i menyn här till höger.

IMG_0499