Hållbarhet

För LTH innebär hållbarhet att vi tar vara på resurserna, oavsett det handlar om människor, maskiner, material eller pengar. För oss är det lika viktigt med en god, trivsam arbetsplats som en hållbar ekonomi i en miljö där vi och kommande generationer kan bo och verka.

”Vi sätter stort värde i nöjda kunder men vi ska aldrig arbeta på bekostnad av säkerheten. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs.”

Vår målsättning är alltid En säker arbetsplats där delaktighet bland alla anställda är en förutsättning. Vi lägger stor vikt på att ta ansvar för den miljö som vi är verksamma i och arbetar med ständiga förbättringar för att minska den negativa påverkan på miljön vi utgör.

I vår hållbarhetsrapport 2022 kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete.

 

Energieffektivisering

LTH AB har under de senaste åren bedrivit arbete för att minska energianvändningen och klimatpåverkan från företaget. Energideklarationer på byggnader har upprättats och åtgärder har genomförts. 

För att ta nästa kliv genomför LTH under 2022 en stor energikartläggning över hela verksamheten för att säkerställa energibaslinjen och hitta ytterligare initiativ för att minska energianvändningen. 

LTH vill vara med i resan mot ett hållbart samhälle och arbetet med energieffektivisering tror vi är ett av de viktigaste områdena att verka i för att bidra till en hållbar framtid.