Fakturakrav

För att underlätta hanteringen av leverantörsfakturor samt för att följa Skatteverkets riktlinjer specificerar vi här de krav som vi ställer på fakturor som skickas till oss.

Om ni är osäker kring er faktura-utformning eller innehåll var god och kontakta oss på kontoret innan ni skickar in er faktura. Ni kan mejla oss på kontor@lthtraktor.se eller ringa oss via växeln på 0980-824 07.

Mervärdesskattelagen anger vilka uppgifter som ska framgå av en handling för att den ska kunna betecknas som en faktura. I normalfallet ska en så kallad fullständig faktura utfärdas.

En fullständig faktura ska, enligt 11 kap. 8 § ML, innehålla följande uppgifter:

 1. Datum för utfärdandet av fakturan
 2. Löpnummer
 3. Säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt
 4. Köparens registreringsnummer till mervärdesskatt om köparen är skattskyldig för förvärvet
 5. Säljarens och köparens namn och adress
 6. Varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art
 7. Datum för varuleveransen eller utförandet av tjänsterna eller betalningsdag för förskott eller a conto
 8. Beskattningsunderlaget för varje skattesats
 9. Mervärdesskattesats
 10. Mervärdesskatt som ska betalas
 11. Om köparen utfärdar fakturan, uppgiften ”självfakturering”
 12. Vid undantag från skatteplikt, en hänvisning till den relevanta bestämmelsen i ML eller i mervärdesskattedirektivet eller en annan uppgift om undantaget från skatteplikt
 13. Om köparen är skattskyldig, uppgiften ”omvänd betalningsskyldighet”
 14. Vid leverans av ett nytt transportmedel, uppgifter om det nya transportmedlet
 15. Vid tillämpning av vinstmarginalsystemet för resebyråer, uppgiften ”vinstmarginalbeskattning för resebyråer”
 16. Vid tillämpning av vinstmarginalsystemet för begagnade varor m.m., uppgiften ”vinstmarginalbeskattning för begagnade varor”, ”vinstmarginalbeskattning för konstverk” eller ”vinstmarginalbeskattning för samlarföremål eller antikviteter”.