Byggtjänst

LTH Traktor AB utför byggtjänstarbeten som omfattas av reglerna kring omvänd betalningsskyldighet för moms.

Leverantörsfakturor till LTH Traktor AB som avser byggtjänster ska märkas med texten ”Omvänd betalningsskyldighet”. Både säljarens och LTH Traktor ABs momsregistreringsnummer måste specificeras på fakturan.

LTH Traktor ABs momsregistreringsnummer är: SE556371494701

För mer information kring byggtjänster se Skatteverkets ”Förteckning över byggtjänster och anläggningstjänster” samt ”Avdragsrätt, fakturering och redovisning” på www.skatteverket.se.

Om ni som leverantör är osäker på om ert uppdrag till oss omfattas av reglerna kring byggtjänster var god kontakta er uppdragsgivare hos oss eller vår ekonomiavdelning. Se flik ”Kontakta oss” för mer information.

OBS, En faktura som innehåller byggtjänster får inte innehålla andra momsbelagda tjänster.