Säkerhetsrådgivare


Verksamheter som lämnar farligt gods till någon annan för transport eller transporterar farligt gods (inklusive lastar eller lossar) ska ha en säkerhetsrådgivare.

Mer info om säkerhetsrådgivare: Säkerhetsrådgivare (msb.se)

Kontaktuppgifter till LTH’s säkerhetsrådgivare:

Jan Stridsman
Mobil: 076-807 47 00
E-post: info@sakerhethalsa.se
Säkerhet och Hälsa

Har du frågor kring transport av farligt gods, kontakta Janne.