Fackklubb


Fackklubb KUJ

Från och med 2020-05-26 har verksamheten i KUJ en fackklubb. Det innebär att kollektivet väljer en styrelse som representerar dem i det fackliga arbetet. Klubbarna ansvarar för allt fackligt arbete på dessa arbetsplatser och genomför också alla lokala förhandlingar med arbetsgivaren.

Fackklubben består av:
Armin Mikko Alm, ordförande
Rickard Wanhatalo, ledamot
Elsa Renlund, ledamot