Fackklubb


LTH:s fackklubb i KUJ

Under våren 2020 bildades en fackklubb i KUJ, LTH.

På grund av rådande corona-restriktioner har fackklubben inte haft möjlighet att delta på avdelningarnas vecko- alternativt månadsmöten för att presentera sig och lämna information om fackklubben. Istället kommer information via hemsidan och besök på avdelningarna sker längre fram.

Vad är syftet med fackklubben?
Innan fackklubben bildades så skedde alla förhandlingar och övriga ärenden med IF metall och dess ombudsmän. Vi tror att med en egen klubb kommer vi ha en rakare och kortare kommunikation mellan oss arbetstagare och arbetsgivare vilket vi hoppas leder till ett effektivt samarbete. Vi som arbetar på LTH i KUJ och finns på plats har även en förståelse för verksamheten och har en bra kommunikation med både våra kollegor och arbetsgivare.

När ska man kontakta er?
Det kan egentligen handla om vad som helst. Till exempel en fråga som rör arbetsmiljön. Eller om man känner sig utsatt för mobbing. Det kan vara en fråga gällande arbetstider osv. Man kan så klart reda i många frågor själv med tex arbetskompisar eller arbetsledning men om man inte kan eller vill göra det så går det bra att vända sig till oss.

Vilka avdelningar på LTH hanteras av fackklubben?
Det är de som går under Gruventreprenadavtalet och vistas inom LKAB:s industriområde i Kiruna. Det vill säga hela KUJ: tillredning, skut, repet, konsul, vägunderhåll men även materialtransporter.

Vad vill ni framföra till era medarbetare på LTH?
Att vi gemensamt ska arbeta för en bra arbetsmiljö och arbetsplats.

 

Kontaktuppgifter:

Samtal dagtid i övrigt hänvisar vi till mail.

Ordförande:
Anders Brännström, 070-5654564

Ledamöter:
Elisabeth Perttu, 072-2130179
Jimmy Degerbro, 070-3255678
Amanda Andersson 

Mail: fackklubben.kuj@lthtraktor.se