Avvikelsesammanställning


2022-09-26 – Svappavaara – Järnrör lossnar från vägg.

Då förare ska flytta en container råkar föraren stöta till ett järnrör som lossnar från väggen samt drar med sig en kabel. Vi har tagit ärendet vidare till LKAB.


2022-09-14 – Entreprenad – Sårskada i fingret.

När förare ska räta till pall så snubblar föraren på ojämnt underlag och landar med handen på godsets vassa metallkant, föraren får ett sår i fingret som behöver sys med 4 stygn.


2022-08-06 – Svappavaara – Hjullastare tar i taket i bås.

Ställning ovanför bås var byggd för låg så att hjullastare tog tag i taket vid arbete.


2022-09-03 – Svappavaara – Vallar har försvunnit vid väg.

Vallar vid backen ner mot slasenplan har försvunnit vilken medför en risk.


2022-09-03 – KUJ Tillredning – Önskemål om att köpa in nya hjälmar till KUJ.

Hjälmar finns i vår katalog hos Company Line, prata med din arbetsledare så får du en reka för att hämta ut en ny hjälm.


2022-09-01 – Svappavaara – Förare slår huvudet.

Förare slår huvudet vid fyllning av fett i maskinen.


2022-08-30 – Svappavaara – Bil kör fel i rondell.

LTHs truck möter en bil som kommer körandes i motsatt riktning i en rondell. Ärendet tas vidare till LKAB.


2022-08-26 – KUJ Konsul – Djupa diken i nya snedbanan.

Djupa diken i snedbanan, risk att köra in i bergväggen om man kör i diket.
Ärendet tas vidare för åtgärd av LKAB. Förslag att fylla sten i dikena för att minska på djupet.


2022-08-26 – KUJ Konsul – Dimmigt i snedbanan.

Dimmigt i snedbanan och dålig sikt. Ärendet tas vidare för åtgärd av LKAB.


2022-08-27 – KUJ Konsul – Bristfälligt underhåll på UNIO.

Avsaknad av torkpapper, handtvål. Trasiga sitsar på toaletter, trasiga hållare för toapapper på UNIO. Ärendet tas vidare till LTHs fastighetsansvariga, påfyllnad av förbrukningsmaterial tas upp med städet.


2022-08-27 – Entreprenad – Svamp i gamla kontorets omklädningsrum.

Svamp växer i gamla omklädningsrummet och i duscharna. Ärendet tas vidare till LTHs fastighetsansvariga som åtgärdar svampen.


2022-08-25 – KUJ Tillredning – Tapp fastnar i öppet läge.

Vid lastning från tapp så fastnar tappens läpp i bottenläge vilket gör att berg obehindrat rinner ut från tappen. Lastbilschaufför hinner köra iväg från tappen när denne upptäcker felet.


2022-08-18 – KUJ Vägunderhåll – Bil kör in mellan maskiner i arbete.

Bil tränger sin in mellan maskiner som arbetar. Ärendet tas vidare till LKAB.


2022-08-14 – KUJ Tillredning – Fortkörning längs nivå 1070.

Automation körde för fort på nivå 1070 där det är 20 km/h. LTHs förare påtalade detta via radion. Vi har tagit ärendet vidare till LKAB.


2022-08-08 – KUJ Tillredning – LTH-fordon utanför arbetsområdet.

Företagsbil används utanför arbetstid utanför arbetsområdet. Arbetsledning har kännedom om händelsen och har hanterat den.


2022-08-07 – Svappavaara – Band startar när lastmaskin står nedanför.

Matarband startar utan förvarning då maskin fortfarande lastar nedanför. Bristfällig kommunikation mellan kontroll rum och förare. Kontrollrum kontrollerade inte att hallen var tom innan uppstart. Ärendet är skickat till LKAB.


2022-08-05 – KUJ Tillredning – Mögel i vattenbilen.

Stort problem med mögel i vattenbil 235, verkstan har bokat in sanering av bilen i slutet av augusti.


2022-07-23 – Svappavaara – Påkörning av stolpe.

Dumper backar på en stolpe.


2022-07-23 – KUJ Tillredning – Sammanstötning.

Sammanstötning mellan två LTH-lastbilar efter väg 40.


2022-07-21 – KUJ VU – Problem med dimma.

Otroligt tät dimma på väg 16, sikten försämras av både dimma och belysning. LTH har tagit problemet vidare till LKAB.


2022-07-20 – KUJ Konsul – Malmskut rullar ned vid lastning.

Malmskut rullar in i skopan vid lastning vilket leder till att maskinens bakdel flyger upp och skakar till föraren. Föraren får blåmärken och ömhet i nacken.


2022-07-16 – Svappvaara – Hjullastare fastnar i skyddsnät.

Hjullastare fastnar i lågt hängande skyddsnät, LTH tar upp med LKAB om att höja nätet.


2022-07-12 – KUJ VU – Vallar lämnas efter hyvling.

Rapport om att vallar lämnas efter hyvling vilket leder till att vatten blir kvar på vägen och försämrar vägen.


2022-07-10 – Entreprenad – Klämolycka.

Förare klämmer sin hand vid lossning av lass som inte buntats ihop på rätt sätt. Förare får smärta i hand och bryter ett finger.


2022-07-09 – Svappavaara – Sammanstötning mellan maskiner.

Sammanstötning mellan två maskiner som arbetade på samma område.


2022-07-11 – Svappavaara – Fordon kör emot trafik.

Rapport om att ett fordon kör emot trafiken vilket medför risk för kollision. Ärendet tas upp med platschef.


2022-07-08 – Hela företaget – Önskemål om skyddsklädsel till spolhallar.

Vi har fått in ett anonymt önskemål om skyddsklädsel till alla spolhallar i företaget. Platscheferna är informerade om önskemålet och ordnar skyddsklädsel till sina spolhallar.


2022-07-07 – KUJ Tillredning – Betongbil lämnas på väg.

En död betongbil lämnas i mörkret efter en kurva utan varningar. Stor risk för olycka. LTH har tagit ärendet vidare till LKAB.


2022-07-01 – KUJ Tillredning – Lastbil skakas om vid lastning.

LKABs lastmaskin lastar skut vilket gör att LTHs lastbil får en smäll och skakas om kraftigt. LTH har tagit vidare denna händelse till LKAB då det är ett återkommande problem.


2022-06-09 – KUJ Tillredning – Företagsbilar tas hem efter arbetet.

Vi får in rapport om att LTHs företagsbilar tas hem efter avslutat skift. Platschef har tagit upp detta problem på möte med medarbetarna och att detta inte får förekomma.


2022-06-22 – KUJ Tillredning – Risk vid utbackning från plattorna på 1070.

Under LTHs skyddsrond uppmärksammades en risk för kollision vid utbackning från plattorna på 1070 då vägen är mycket trafikerad av bilar som kör för fort. Önskemål är att LKAB ska sätta dit speglar på väggarna för att enklare kunna se trafiken. KMA har tagit ärendet vidare till LKAB.


2022-06-22 – Entreprenad – Hydrauloljeläckage från lastbil.

Hydrauloljeläckage från lastbil inne i Nya Kiruna Centrum. Området är sanerat och lastbilen är reparerad.


2022-06-21 – Svappavaara – Förare faller baklänges mot balk.

Förare skulle dra lös stålbandet i en bandavrullare, vid dragit så föll föraren baklänges och landade med rygg och huvud mot en balk.


2022-06-21 – Svappavaara – Brandvarnare saknas i bostad.

Brandvarnare saknas i boendet på Kärrvägen i Svappavaara. PC ordnar nya batterier till varnaren som finns i boendet.


2022-06-20 – Entreprenad – Hydraulläckage från hjullastare.

Hjullastare kör genom rivningsområde med oljeläckage, läckaget är sanerat av förare och rivningsavdelningen.


2022-06-16 – Svappavaara – Skadat tält på turbil under lastning.

LTH’s turbil får skada i tältet under lastning.


2022-06-16 – Svappavaara – Pallar välter vid lastning.

Under lastning välter godset på grund av vikten.


2022-06-14 – Svappavaara – Förare klämmer ben bakom plåthög.

LTHs förare fastnar och klämmer sitt ben bakom en plåthög.


2022-06-08 – KUJ Vägunderhåll – Lastning och fjärrknackning startar utan klartecken från LTH.

LTHs förare arbetar inne på skiva då fjärrens knackare startar utan att LTH meddelat att de lämnat området. LTH kontaktar fjärren om detta men möts av nonchalans. LTH har tagit ärendet vidare till LKABs kontaktperson.


2022-06-09 – Svappavaara – Förare föll från maskin.

Förare föll från maskin och landade snett på ena foten vilket orsakade till en stukning.


2022-06-08 – Svappavaara – Dålig rutin för byte av hyttfilter.

Önskemål om att förbättra rutinen för byte av hyttfilter.


2022-05-26 – KUJ Tillredning – Maskiner luktar mögel.

Risk om att maskiner som luktar mögel på KUJ tillredning.


2022-05-23 – Svappavaara – Nära påbackning av annan maskin.

Förare höll på att backa på sugbilen, sugbilen körde in bakom föraren när personen backade.


2022-05-06 – Entreprenad – Hydraulläckage.

Hydraulläckage från maskin ute på projekt, området sanerat.


2022-05-16 – Entreprenad – Risk med trasigt bränslerör.

Samma rör går sönder om och om igen, risk för brand. Orsak måste kollas upp hos Scania.


2022-05-10 – Svappavaara – Mötande bil i rondell.

Arbetsledare kom körande in i rondellen och får möte av en bil i rondellen. Vi har tagit ärendet vidare till LKAB.


2022-05-03 – Svappavaara – Extern inrapportering – Risk för fall.

Person uppmärksammar ej smörjgrop och faller nästan ner i öppningen. Inte möjligt att lägga räcken eller luckor för smörjgropen. LKAB ser över att märka upp öppningen mer.


2022-05-02 – Svappavaara – Material faller på maskin.

Förare lastade i malmladan när dom satte igång banden och tömde material på maskinen.


2022-04-30 – KUJ Tillredning – Risk för fall vid öppning på TG41.

Det finns en öppning i räcket uppe på bryggan på höger sida. Om någon råkar snubbla finns risk att falla ned. KUJ repet ska åtgärda denna risk.


2022-04-11 – Svappavaara – Skärm på hjullastare tar i stålkant.

Förare skrapade planen på lossningen, kom för nära stålmuren och fastnade med vänster framskärm i muren. Skärmen blev böjd.


2022-04-12 – KUJ Tillredning – Förbättringsförslag.

Truckslingan TG41. När man beställer skjutning i tappen, måste man flytta renstraktorn till 41/1165 . Traktorn som står i inslaget direkt efter tappen får rutan sönderskjuten titt som tätt.


2022-04-05 – Entreprenad – Lastbil kör i diket.

Förare kör norrut mot Kiruna, mellan Skaulo och Puoltikasvaara. Låg som tredje bil i kön. Kraftig snörök på platsen. När snöröken släppte ser föraren att lastbilen framför väjer till vänster och släpet sladdade på lastbilen. Framför den lastbilen syns en personbil som stannat på körfältet och det står personer utanför bilen. Så för att inte köra in i lastbilen eller personbilen framför så väjer föraren till vänster men finns inte plats så måste köra ner i diket. Bil som stannat utan anledning i körfältet. En plastdetalj på stötfångaren på lastbilen gick sönder (hytthörn).


2022-04-06 – Svappavaara – Kabelstege tar skada under snöröjning.

Kabelstege som ligger dold under snön tar skada under snöröjning.


2022-04-05 – Entreprenad – Container glider vid lossning.

El-container glider av gafflarna vid lossning. Container var isig och kall och lossades underjord. Mindre skador på containern.


2022-04-01 – Svappavaara – Dumper backar in i annan dumper.

Förare lastade snö utanför omklädningsrummen. Trångt på området. Förare kollade båda speglar och backkamera men uppfattade ingenting bakom. Föraren backade med mycket låg fart in i A35. Mindre skador på dumpern.


2022-03-24 – KUJ Konsul – Lastbil backar igenom tippkant.

Inför tippning backar lastbil igenom tippkanten på tippen.


2022-03-25 – Mertainen – Traktor tippar framåt.

Vid sandning tippar hjullastaren och ställer sig på nosen, sedan gled den i sidled och la sig på sidan. Inga personskador.


2022-03-24 – Mertainen – Dumperflak välter.

Dumperflak välter vid backning mot tipplats. Inga personskador.


2022-03-21 – Svappavaara – Personbil kör ut framför truck.

Röd LKAB-pick up med vit kåpa/påbyggnad kör ut framför LTH’s truck. Det var stopplikt från det hållet som bilen kom ifrån.


2022-03-18 – KUJ Tillredning – Trafiköverträdelse.

LKAB stoppar LTH’s bil som körde för fort.


2022-03-14 – Svappavaara – Bil tränger sig förbi hjullastare.

Personbil kör förbi backande hjullastare som får bromsa för att undvika kollision.


Datum okänt – Mertainen – Hjullastare backar på personbil.

Hjullastare backar på personbil under snöröjning.


2022-03-09 – Svappavaara – Fall av person.

Förare klev ut från maskinen och skulle flytta in gaffeln på gaffelstället så halkade föraren och landade med armen mellan sig själv och gaffeln.


2022-03-01 – KUJ Tillredning – Lastare tog tag i lastbil under lastning.

Lastaren skulle flytta en sten som hade fastnat på rännan bakom hytten då föraren kom åt gasen och körde in i höger bak hytthörn upp mot taket. Plåtskador på hytten.


2022-02-11 – Entreprenad – Förare ramlar under lastning.

LTH’s förare var uppe på flaket och spände fast gods på materialtransporterns turbil. Föraren ramlade på flaket och slog i knät under lastning på CF i Kiruna.


2022-02-24 – KUJ Tillredning – Förare skadar ryggen vid lyft.

LTH’s förare skulle lyfta bort en sten som hade fastnat mellan hytt och flak i rännan. Föraren kände ingenting vid tillfället men en timme efteråt började det göra ont i ryggen. Fredag 4/3 besöker föraren läkare för första gången efter olyckan och då visar det sig att föraren har fått diskbråck.


2022-02-18 – Svappavaara – LTH’s medarbetare korsar avspärrning inför sprängning.

LTH’s medarbetare missar att vägen är avspärrad inför sprängning och kör förbi avspärrningen. Posteringsvakt kör ikapp föraren och skickar ut personen från sprängområdet. Händelsen kommer att utredas av LKAB.


2022-03-03 – Entreprenad – Lastbil kolliderar med skrotrigg.

LTH’s lastbil kolliderar med skrotrigg i KUJ på 1070. Det var dålig sikt runt en kurva och skrotriggen uppmärksammade inte den mötande lastbilen. Skrotriggens spett träffar passagerarsidan av lastbilen. Föraren mår under omständigheterna bra, inga personskador men föraren är lite skärrad och öm i kroppen. Stora skador på lastbilens hytt.


2022-02-28 – Svappavaara – Personbil kör framför truck i hög hastighet.

LTH’s truck får bromsa in för att undvika kollision med en personbil på blandplan i Svappavaara. Personbilen körde i mycket hög hastighet och visar sedan fingret till trucken som fick bromsa.


2022-02-27 – KUJ Tillredning – Lastmaskin slår till lastbil under lastning.

Vid lastning i KUJ slår en av LKAB’s lastmaskiner till en LTH-lastbil under lastning så att föraren i lastbilen får en ordentlig smäll och får ont i nacken efter händelsen.


2022-02-16 – Mertainen – Hjullastare får sladd.

Hjullastare i Mertainen får sladd under körning, halt vägunderlag och oplogat. Förare upplevde smärta i rygg och nacke efter händelsen men detta har släppt helt ungefär en vecka efter händelsen.


2022-02-17 – Entreprenad – Repare träffas av föremål.

Repare skulle ta lös larvbanden på en CAT 330, i samband med detta stod reparen 2,5m ifrån maskinen för att se om bandspänningen släppte på larverna. Då släppte en plugg från fettcylindern som slungades iväg och träffare reparen på handen, handen svullnade upp och fick småsår.


2022-02-11 – KUJ Konsul – Påkörd bom vid nedfarten till konsuln.

Bommen till gruvinfart konsuln påkörd när lastbil var påväg ned för infarten. Inga personskador, bom fick en skada och blev snedställd.


2022-02-10 – KUJ Vägunderhåll – Betongspill i KUJ.

Betongspill från korsning v16/media hela vägen ner en bit på v32. Troligen luckan på en betong bil som inte varit stängd. Betongspill är ett återkommande problem som LTH rapporterar om regelbundet till LKAB.


2022-02-09 – Mertainen – Dikeskörning med truck.

Dikeskörning med truck i Mertainen. Felbedömning av vägunderlag.


2022-02-06 – Svappavaara – Truck fick sladd.

LTH’s förare fick sladd med lastad truck. Trucken åkte först över på fel sida och sen tillbaka in i plogvallen, snurrade runt två varv. Slutade med att trucken fastnade i diket.


2022-02-09 – KUJ Tillredning – Kvarlämnat skrot.

Nätbitar ligger och skräpar på 30/1223. Ärendet är inskickat till LKAB med förslag på åtgärd att nätbitar och annat skrot ska städas bort efter förstärkningsarbete.


2022-02-07 – KUJ Skut – Bergutfall.

Bergutfall på fältet 34/1223. Träffar en mobil skutknackare i sidan vilket leder till punktering. Händelsen är inrapporterad till LKAB.


2022-02-05 – Svappavaara – Truckspegel går sönder.

En truck backar för nära inpå en annan truck som ska köra iväg från området, spegel på den backande trucken går sönder.


2022-02-04 – KUJ Tillredning – Personbil tränger sig emellan lastbil och lastmaskin.

En vit pick-up tränger sig emellan lastbil och lastmaskin trots att det fanns information om att vägen var avstängd. Lastmaskinsförare hann aldrig se regnummer på bilen. Vi har rapporterat in händelsen till LKAB.