Arbetsmiljö & säkerhet


2022-05-02

Vi växlar över till: Fokus Bälte

Under mars och april var vårt fokusområde att minska antal fallolyckor i våra verksamheter. Detta klarade vi med bravur och perioden resulterade i noll olyckor av detta slag! Tillsammans klarar vi att hålla denna nolla resten av året! Trettio sekunders riskanalys och trestegsgrepp vid in och urklivning i maskiner och fordon kommer vi långt med! Kanske ni har funderat på mer åtgärder som minskar risken för fall?

Under maj till augusti i år kommer vårt fokus att ligga på bältesanvändning vid framförande av maskiner och fordon.

Varför är bälte ett fokusområde?

Vi har haft flertalet händelser senaste åren där personskada uppstått på grund av avsaknad av bälte. Alternativt att personskada har blivit allvarligare eftersom bältet inte använts säger Matilda Häggroth, KMA på LTH. Vi behöver helt enkelt bli påminda om att bältet inte bara är ett lagkrav – det är även en försäkring som troligt gör att du klarar dig bättre om olyckan är framme.

Bälte är en självklarhet för mig som yrkesförare säger Christer Fareby som arbetat som förare på LTH sedan 2011. Senast i höst var jag med om en händelse där jag kom för nära vägkanten och for ned i diket med lastbil och släp. Vägen var plogad bredare än vägbanan och plogpinnar saknades. Det resulterade att jag for ned i diket. Tack vare bältet så klarade jag mig utan personskador.

Bo Lennart illustrerar

Även denna gång hjälper Bo Lennart oss att illustrera vårt fokusområde. Tavlor kommer att hängas upp i personalutrymmen och klistermärken ska placeras i fordon och maskiner. En illustration säger mer än tusen ord och påminner oss att ta på bältet, både i fordon och maskiner!

2022-04-20

Arbetsmiljö

Fram till 31 mars i år har vi haft tre stycken olyckor med frånvaro.

Vår vision är självklart noll olyckor – Vårt delmål för 2022 är 0,35 olyckor med frånvaro per hundratusen arbetade timmar.
2022-01-19

Vad gäller vid trafikförseelser?

Senaste tiden har LTH haft alltför många trafikförseelser inne på LKAB´s industriområden. Varje förseelse leder till en sanktion beroende på allvarlighetsgraden.

Vad händer när någon till exempel kör för fort?

ww

Respektive chef får inom kort ett mail om aktuell händelse. Därefter har LTH en månad på sig att lämna in en handlingsplan där vi delger vilken sanktion föraren blivit tilldelad och hur företaget arbetar förebyggande med dessa frågor.

Varje trafikförseelse skadar LTH:s varumärke. Därför är det viktigt att var och en oavsett vilket fordon du kör, kör med omdöme enligt uppsatta lagar och regler och i enlighet med företagets trafiksäkerhetspolicy.

I bilden nedan finner du information om hur sanktionsskalan ser ut inne på LKAB:s område. I de fall där inpassering blir indragen av LKAB så finns i regel inte omplaceringsmöjlighet vilket gör att person måste ta tjänstledigt motsvarande tid.

Både LKAB och LTH arbetar mot målet noll olyckor, därför är det viktigt att vi tillsammans arbetar mot samma mål. Vi ska arbeta effektivt men ALDRIG på bekostnad av säkerheten.

37F7ABF2-DD68-4BF6-9824-330FCD57049B


2022-01-19

Vad är tygpåsarna i maskinerna för något?

I alla våra maskiner finns det svarta tygpåsar från Skoogs Bränsle.

Dessa är saneringskit ifall att din maskin får ett läckage eller om du råkar spilla någonting. Det funkar på alla sorters spill som t.ex. diesel, hydraulolja, motorolja.
Skulle du få ett läckage på din maskin så ta direkt fram påsen och använd innehållet för att få bort spillet och förhindra att det sprider sig.

Påsarna innehåller:
Handskar – Ta på dig dessa innan du hanterar spillet för att skydda dina händer.
10st uppsugningsark – Dessa placeras på spillet för att suga upp vätskan eller oljan. Lägg gärna lite tryck på arken mot spillet för att det ska suga upp bättre.
2st avlånga uppsugningsormar – Dessa läggs runt om spillområdet för att begränsa att spillet sprider sig och de absorberar även spillet när det rinner mot ”ormen”. Dessa kan flyttas runt och vändas på om det t.ex. slutat rinna så kan man istället lägga ner ormen mitt i pölen för att absorbera upp mer där.
En avfallspåse – Dit lägger du allt du använt vid saneringen, stäng påsen och lämna på avsedd plats för den typen av avfall.

Saneringskit

Har du använt en saneringspåse från någon maskin eller kör du en maskin som saknar påse? Meddela arbetsledningen direkt så ordnar vi en ny påse dit.
Det är viktigt att det finns påsar i alla maskiner! 🙂