Arbetsmiljö & säkerhet

 


2019-10-07

Arbetsmiljö

Antal olyckor med frånvaro

Statistik över antal olyckor med frånvaro fram till 30 september. Ett sätt att förebygga olyckor är att rapportera in tillbud och risker som uppstår i verksamheten. På så vis blir de synliggjorda och kan åtgärdas. Avvikelser rapporteras in i första hand på hemsidan och i andra hand via arbetsledning.

OMF

Interna fordonskontroller

Hittills under 2019 är totalt 91 stycken interna fordonskontroller utförda. Dessa utförs för att systematiskt jobba för en säker arbets- och förarmiljö för företagets medarbetare. Vid kontrollen undersöks huruvida den dagliga tillsynen fungerat enligt rutin, i KUJ går man även igenom fordonet med avseende på eventuell brandrisk för att arbeta förebyggande. Diagrammen visar även på antal maskiner som fått anmärkningar vid kontrollen.

Interna fordonskontroller


2019-09-05

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön är en viktig fråga. Alla ska komma hem efter arbetet. Här kommer statistik gällande antal olyckor som lett till frånvaro och antal interna fordonskontroller som blivit utförda.

Antal olyckor med frånvaro

2019 har LTH hittills haft fem olyckor med frånvaro. Företagets mål är förstås noll olyckor.

Kom gärna med förslag hur vi ska arbeta mot nollvisionen. Lämna ditt förslag i vår feed-back låda som du finner här på hemsidan.

Tänk på att rapportera in risker och tillbud ni har i arbetet. Det är ett bra sätt att synlig-göra och åtgärda de faror som finns. Det kan rapporteras på papper och lämnas till arbetsledning eller gör det här på hemsidan under fliken ”Avvikelser”.

Interna fordonskontroller

Interna fordonskontroller utförs för att systematiskt arbeta för en säker förar-miljö.  Under kontrollen undersöks huruvida den dagliga tillsynen på fordonet blivit utförd.

På fordonen i KUJ utförs även en koll med avseende på brand. Det vill säga, fordonet undersöks för att säkerställa att brandrisk inte föreligger. De brister som upptäcks blir antingen föraren ålagd att ordna eller så får verkstaden ansvar att åtgärda felet, beroende på vad bristen är.


2019-06-17

Vad gäller vid trafikförseelser?

Senaste tiden har LTH haft alltför många trafikförseelser inne på LKAB´s industriområden. Varje förseelse leder till en sanktion beroende på allvarlighetsgraden.

Vad händer när någon till exempel kör för fort?

wwRespektive chef får inom kort ett mail om aktuell händelse. Därefter har LTH en månad på sig att lämna in en handlingsplan där vi delger vilken sanktion föraren blivit tilldelad och hur företaget arbetar förebyggande med dessa frågor.

Varje trafikförseelse skadar LTH:s varumärke. Därför är det viktigt att var och en oavsett vilket fordon du kör, kör med omdöme enligt uppsatta lagar och regler och i enlighet med företagets trafiksäkerhetspolicy.

I bilden nedan finner du information om hur sanktionsskalan ser ut inne på LKAB:s område. I de fall där inpassering blir indragen av LKAB så finns i regel inte omplaceringsmöjlighet vilket gör att person måste ta tjänstledigt motsvarande tid.

Både LKAB och LTH arbetar mot målet noll olyckor, därför är det viktigt att vi tillsammans arbetar mot samma mål. Vi ska arbeta effektivt men ALDRIG på bekostnad av säkerheten.

37F7ABF2-DD68-4BF6-9824-330FCD57049B


2019-03-29

Mobil i fordon…..?

Tänk på att…… trafikförordningen (2017:1284) förbjuder användande av telefon vid framförande av fordon så länge du håller den i handen. Du måste alltså ha öronsnäcka eller annan lösning.

I LKAB´s leverantörshandbok står följande: ”Handsfree ska användas vid framförande av alla fordon vid användning av telefon. Komradio och W-lantelefon är undantagna”.

”Skrapande” på telefonen under färd är big NO NO.

Finns en annan aspekt också…

Om du börjar använda telefonen medan du blir lastad så skapar det stor frustration när du är så inne i telefonen att du glömmer bort att åka iväg med ditt lass. Då lastaren måste tuta för att föraren i transportfordonet ska vakna till växer frustrationen. Dessutom bromsas produktionen upp. Det här är bara ett exempel på hur verkligheten kan se ut…..

Att fundera på

Skulle du uppskatta att kassörskan på Coop pillar i telefonen och du får stå i kön och vänta tills hen är klar?

Hur skulle du reagera hos tandläkaren, med munnen full i prylar, och tandläkaren börjar skrapa i telefonen ett par minuter?

Ja… ni hajar.

Sätt undan telefonerna medan ni framför fordon. Använd dem endast i nödfall och stå still när du gör det.

thTZM10ME3


2019-02-19

Fotoförbud på LKAB’s områden

Vi vill passa på att påminna om fotoförbudet som gäller på LKAB’s alla områden. 🙂

Fotoförbud


2019-01-21

Med fokus på säkerhet

Företagets maskiner och fordon är de viktigaste arbetsredskapen för att kunna utföra våra jobb. Därför är det extremt viktigt att dessa är i bra skick och att vi tar hand om dem enligt instruktion. Det handlar lika mycket om säkerhet. För en god och säker arbetsmiljö måste maskiner och fordon fungera tillfredsställande.

LTH har infört interna fordonskontroller som kommer att ske på företagets alla avdelningar. Det handlar om ordning och reda och att säkerställa att det som ska göras blir gjort på företagets fordon och maskiner.

Vår KMA samordnare tillsammans med någon person (skyddsombud, platschef, arbetsledare, verkstadspersonal) från respektive avdelning kommer att göra flygande besiktningar där man säkerställer att daglig tillsyn utförs enligt instruktioner.

Under arbetsplatsträffar 2018 var frågan gällande ordning och reda på fordon och maskiner en het potatis. ”Andra veckan” fyller varken på med olja, bränsle eller något annat. ”Andra veckan” lämnar inte in sitt fordon på verkstad för då blir det att köra ett reservfordon. Och så vidare.

LTHs ledningsgrupp har nu beslutat att ta ett krafttag i denna viktiga fråga och skapar därmed förutsättning att vända bollen och skapa ordning och reda.

173


2019-01-14

Personlig skyddsutrustning

Vid arbete i gruvmiljö är det viktigt att den personliga skyddsutrustningen används. Detta finns reglerat i LKAB´s leverantörshandbok som du finner här på hemsidan, den finns även uppsatt i flera av företagets fikarum och på LKABs hemsida.

LKAB´s huvudskyddsombud meddelar att arbetsskor ska vara på fötterna även när man framför ett fordon. Om olyckan är framme och man måste fort ut ur maskinen så är det av stor vikt att skorna sitter på fötterna.

För att hjälmen ska fylla sin funktion är det viktigt att hakrem finns och är knäppt.

arbetsskor


2018-11-16

Vad är tygpåsarna i maskinerna för något?

I alla våra maskiner finns det svarta tygpåsar från Skoogs Bränsle.

Dessa är saneringskit ifall att din maskin får ett läckage eller om du råkar spilla någonting. Det funkar på alla sorters spill som t.ex. diesel, hydraulolja, motorolja.
Skulle du få ett läckage på din maskin så ta direkt fram påsen och använd innehållet för att få bort spillet och förhindra att det sprider sig.

Påsarna innehåller:
Handskar – Ta på dig dessa innan du hanterar spillet för att skydda dina händer.
10st uppsugningsark – Dessa placeras på spillet för att suga upp vätskan eller oljan. Lägg gärna lite tryck på arken mot spillet för att det ska suga upp bättre.
2st avlånga uppsugningsormar – Dessa läggs runt om spillområdet för att begränsa att spillet sprider sig och de absorberar även spillet när det rinner mot ”ormen”. Dessa kan flyttas runt och vändas på om det t.ex. slutat rinna så kan man istället lägga ner ormen mitt i pölen för att absorbera upp mer där.
En avfallspåse – Dit lägger du allt du använt vid saneringen, stäng påsen och lämna på avsedd plats för den typen av avfall.

Saneringskit

Har du använt en saneringspåse från någon maskin eller kör du en maskin som saknar påse? Meddela arbetsledningen direkt så ordnar vi en ny påse dit.
Det är viktigt att det finns påsar i alla maskiner! 🙂


2018-05-04

Ordning och reda på kemikalier

Som vi tidigare berättat har LTH köpt in ett kemikaliesystem vid namn EcoOnline. Genom detta system säkerställer vi att vi hanterar kemikalier på rätt sätt enligt all lagstiftning på området. Vi har även fått bättre koll på vilka kemikalier vi har och därmed får vi också möjlighet att byta bort hälsofarliga kemikalier, minska på sortimentet och därmed få bättre ordning och reda i verkstäderna.

Minska antal kemikalier

I dagsläget har LTH 260 kemikalier inregistrerade i systemet, målet är att minska ned dessa till 190 stycken före 31/12-18. Eftersom att vi har flera likadana produkter med olika leverantörer så kommer vi minska ned antalet bara genom att prioritera att göra inköp via några få leverantörer istället för flera olika. Detta kommer även bidra till bättre ordning i verkstäderna, dvs ju mindre burkar och byttor desto bättre med plats och det blir lättare att hitta det man söker.

Utbildning/ information

Verkstadspersonal kommer att få information om hur de ska använda sig av programmet. Målet är att utbildningen sker innan semesterledigheten.

Vid funderingar kring EcoOnline går det bra att kontakta Matilda Häggroth matilda@lthtraktor.se som ansvarar för systemet.