Viktigt att läsa

 

Personalhandbok

Skall läsas av alla LTH’s medarbetare.


LKAB Leverantörshandbok

Gäller för alla som arbetar på LKAB’s områden.


LKAB Uppförandekod

Gäller för alla som arbetar på LKAB’s områden.


LKAB´s sanktionssystem

Gäller för alla som arbetar på LKAB’s områden.


Allmänna regler Kaunis Irons anläggningar 2019-04-01

Gäller för alla som arbetar på Kaunis Iron’s områden.


Kemikaliesystem EcoOnline

Säkerhetsdatablad & information om alla de kemikalier vi har i företaget.