Svappavaara – KMA-dokumentation


2021-11-08 – LTH Riskbedömning – Svappavaara
2021-11-30 – LTH Riskbedömning – Svappavaara verkstad

Obs! Riskbedömningarna är uppdaterade 2022 men håller på att föras över till en ny riskbedömningsmall och är därför inte publicerade här ännu. Om du vill se den nya versionen så kontakta Matilda på matilda@lthtraktor.se.


Rutin Kontrollvägningar 2020-12-09


Anvisning rutiner 2018-06-15
Rutin Arbete i järnvägstoll eller bangård 2018-01-01
Rutin Arbete vid matarficka för tillsatsmedelsinfrakt 2018-06-15
Rutin Askrummet KBAB 2018-06-15


Rutin Blandning rågods 2018-06-15
Rutin Blandning tillsatsmedel 2018-06-15


Rutin CF-traktor Svp lossning, lastning 2020-01-24


Rutin Dammbekämpning 2018-06-15


Rutin Gruvbergskrossen 2021-02-18


Rutin Inlastning av kol 2018-06-15
Rutin Inlastning kross 2018-06-15


Rutin Krossning tillsatsmedel 2018-06-15
Rutin Kulistraktorn 2020-04-30


Rutin Lastmaskin vid pelletshantering 2018-06-15
Rutin LKAB – Utsläpp eller spill av kemikalier, olja, m.m. 2021-01-26
Rutin Lossning, lastning & transport okrossad kalk 2018-06-15
Rutin Lossning, transport & upplagsläggning kol 2018-06-15


Rutin Mertainen servicetraktor 2022-02-22
Rutin MTAB 2018-06-15


Rutin Rågodshantering vid lossningen 2018-06-15
Rutin Rågodsutlastning ur malmladan 2021-01-25


Rutin Servicemaskin SA & flotationsverk 2018-06-15
Rutin Skuthantering SVG kross 2018-06-15
Rutin Skyddskanter Gruvberget 2018-06-15
Rutin Snöröjning Svp 2019-11-25
Rutin Sprängning Gruvberget 2018-06-15
Rutin Stackläggning & rivning av häng 2018-06-15


Rutin Transport av pellets 2018-06-15
Rutin Tåglastning MTAB 2018-01-01


Rutin Upplagshantering 2018-06-15