Svappavaara Information

2022-04-05

Dammätning vid krossanläggning i Svappavaara

LTH ansvarar för krossning av tillsatsmedel som kvartsit och kalk i LKAB´s krossanläggning i Svappavaara. Krossning av kvartsit genererar i kvartsdamm som enligt arbetsmiljöverkets föreskrift ska mätas kontinuerligt. Kvartsdamm kan vara skadligt för kroppen då den bland annat kan öka risk för silikos (stendammslunga) och cancer. Därför är det viktigt att mätningar utföres kontinuerligt för att kunna åtgärda ifall damm nivån överskrider eller närmar sig tillåtna gränsvärden.

I mitten av mars i år har en mätning utförts av en extern arbetsmiljökonsult där resultatet visar att både respirabelt damm och kvarts ligger under nivågränsvärdet med god marginal.

Även om det uppmätta värdet är lågt är det fortfarande viktigt att inte utsätta sig för onödig exponering av kvartsdamm. Därför ska lastmaskinsförare skydda sig genom att använda personlig skyddsutrustning då denna lämnar lastmaskinshytten. Det är också viktigt att regelbundet kontrollera och byta filter till inkommande luft i lastmaskinshytten.

Vill du se rapporten i sin helhet, kontakta Mikael Ingman, platschef Svappavaara, 070-5682407.

Mätningar har utförts av extern arbetsmiljökonsult i enlighet med kraven i:
AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden
AFS 2015:2 Kvarts – Stendamm i arbetsmiljön


2021-02-11

Ny rutin från LKAB ang utsläpp & spill av kemikalier

Nu finns en ny rutin publicerad från LKAB angående hur man ska hantera utsläpp & spill av kemikalier, olja m.m.

Läs den nya rutinen under KMA Svappavaara-sidan.


Riskbedömning Svappavaara

Vi vill påminna alla förare om att läsa igenom riskbedömningen för vår verksamhet i Svappavaara. Och att även läsa igenom alla rutiner för de olika arbeten vi utför. Det är väldigt viktigt och en skyldighet att alla förare har tagit del av den informationen för vår allas egen säkerhet. Alla risker som finns för våra arbeten finns i riskbedömningen tillsammans med åtgärd för risken.

Rutiner och riskbedömning ligger framme i förarkontoret på övervåningen, där finns de alltid till hands för alla att läsa. Förarkontoret är alltid öppet och finns till förfogande för er förare, där finns även en personal-dator som alla får använda till att kolla agda, hemsidan, etc.