Uppvaktning av medarbetare

På LTH visar vi uppskattning för medarbetare vid pensionsavgång och vi uppmärksammar medarbetares 50-årsdag.

Medarbetares 50-årsdag:

  • Varje medarbetare har rätt till permission (ledigt med bibehållen lön) på födelsedagen förutsatt att denne skulle utföra ordinarie arbete under aktuell dag.
  • Respektive avdelning ansvarar för att uppvaktning och överlämnande av gåva sker till tillsvidare anställd medarbetare. Gåvan motsvarar 3% av aktuellt prisbasbelopp och inhandlas i den kommun där aktuell verksamhet är.

Medarbetares pension:

  • Den tillsvidareanställda medarbetare som avgår med pension kommer att bjudas in till middag tillsammans med sitt skiftlag och chef. Respektive avdelning ansvarar för denna aktivitet.