Tvätthall på LTH

Tvätthallen vid gamla kontoret ”Röda villan” (Ställverksvägen 23) får användas av LTH anställda för att tvätta egna fordon och maskiner. Hallen får även användas till mindre/ kortare rep, service osv.

Reglerna som gäller är:

  • Ordning och Reda. Man städar efter sig och efterlämnar lokal och utrustning i gott skick.
  • Företaget tillhandahåller inte tvättmedel, det tar var och en med sig själv.
  • Högtryckstvätten handhas varsamt och man följer uppsatta instruktioner som finns i tvätthallen.
  • ID06 används för att ta sig in i lokalen och den som är inregistrerad är ansvarig under den tiden man är i hallen.
  • Hallen får användas till mindre/kortare rep, service osv av egna maskiner och fordon. Hallen ska dock alltid vara tom under natten.

Så länge alla efterlever kraven på ordning och reda så kommer hallen vara öppen för LTHs anställda.

Om något går sönder eller annat problem uppstår, kontakta kontoret antingen via tele eller mail:

0980-824 07

kontor@lthtraktor.se