Teamaktivitet

Att arbeta med teamkänsla och samhörighet bidrar till en god arbetsmiljö. Därför har varje anställd 500kr inkl moms/år som får nyttjas i samband med teamaktivitet för hela skiftlaget inklusive arbetsledning/chef.

Pengen ska gå till gemensam aktivitet och/eller mat. Alkohol betalas inte av företaget.

Aktiviteten kan vara i samband med arbetsplatsträff.

Bidraget kan ej tas ut retroaktivt gällande föregående år och inte heller betalas ut i pengar.

Skiftlaget ansvarar för att aktivitet planeras utanför arbetstid och vid tillfälle då majoritet av medarbetare kan deltaga.

Platschef på respektive avdelning godkänner aktivitet. Platschef lämnar rekvisition.