Hälsoprofilbedömning

I företagets systematiska arbetsmiljöarbete ingår att undersöka hur medarbetarna mår och därmed kunna arbeta förebyggande gällande ohälsa.

Till detta använder vi oss av återkommande hälsoprofilbedömningar vart femte år hos företagshälsovården. Erbjudandet gäller tillsvidareanställda.

Övriga konsultationer med företagshälsovården bekostar du själv om inte annat är överenskommet med företaget.