Krishantering

Vid olycka eller annan kris ska larm ske enligt LTH Larmlista.


LTH’s hjärtstartare:

LTH har hjärtstartare på följande platser:

Kiruna – Entrén på huvudkontoret på Ställverksvägen 29.
Svappavaara – Entrén på LTH’s etablering på LKAB’s industriområde.
Kiruna KUJ – I vår rastkur på nivå 1070 i KUJ.
Kiruna KUJ – I vår rastkur på nivå 740 på vägunderhållet i KUJ.

Nedan finns en lista över LKAB’s hjärtstartare:

Lista över LKAB’s hjärtstartare.