KUJ Information


2021-02-08

Information gällande skift och arbetsledning i KUJ

Efter uppföljningen på enkäten om förändringarna vi gjorde i våras så har vi börjat se över hållbara alternativ på det som framkommit gällande skiften. Vi ser även en viss volymökning vilket får oss att titta på om det finns underlag att ändra ett K3 skift till K4 dvs att ett K3 blir kvar på tillredningen.

Vid intresse att söka till K4 eller om man har nå frågor ta kontakt med arbetsledaren som i tjänst.

Tom Johansson valde att avsluta sin anställning på LTH vilket gör att vi under en period kommer att köra med två arbetsledare som går K1.

Mikael Vanhaniemi kommer att gå udda veckor och Martin Rönnebro går då jämn vecka.

// Simon Raattamaa

2021-02-01

Sammanställning från enkäten gällande skiftförändring & införande av rast i KUJ

Ca 50% av medarbetarna i KUJ har svarat på enkäten gällande skiftförändringar och införandet av rast som genomfördes i KUJ under våren 2020. Det är bra när medarbetare tar tillfället att uttrycka sin åsikt. Vi ser nu över svaren i enkäten kontra verksamhetens faktiska resultat senaste året. Platschef tillsammans med arbetsledning arbetar med att se över verksamheten inom ramarna för ekonomi och aktuella produktionsvolymer.

Ambitionen är att under mars månad presentera vilka eventuella förändringar som kan bli aktuella utifrån produktionsvolymer, ekonomi och era svar på enkäten.

Hälsningar Peter Niemi, VD


2020-12-04

Utvärdering gällande rast- & skiftförändring KUJ

På grund av att LKAB aviserade om minskade produktionsvolymer i KUJ och Konsuln från och med verksamhetsåret 2020 bestämde vi oss för att genomföra en strukturförändring för att anpassa vår organisation till planerade volymer. Förändringen trädde i kraft den 1 april 2020 och vi vill med denna enkät veta hur ni upplever den genomförda förändringen.

Svara på följande utvärderingsfrågor gällande skiftförändringen (7/7 till K3) och införande av rast. Du är såklart anonym när du svarar på formuläret. Återkoppling sker när enkät är sammanställd.

Sista dag att svara på enkät: 2020-12-31

Klicka här för att komma till utvärderingsenkäten.


2018-10-24

Arbetsinstruktioner

Nu ligger KUJ´s arbetsinstruktioner tillgängliga här på KUJ information. Klicka på rubriken ”Arbetsinstruktioner, rutiner, riskbedömningar” så kommer ni fram till instruktionerna.


2018-09-14

Belysning på lastbilar i KUJ

Arbetsbelysning får endast användas på produktionsområden. På övriga platser som tex snedbana och övriga vägar ska arbetsbelysning vara släckt.

LTH har fått hård påbackning av LKAB gällande att vi kör med arbetsbelysning på otillåtna områden. Framförallt kurvljus och ”fotstegsljus” bländar förare i personbilar vilket orsakar en betydande säkerhetsrisk vid möten.

Tänk därför på att släcka arbetsbelysningen när du inte är inne på produktionsområde.


2018-09-14

Frysmat till KUJ

Efter önskemål vi fått in från medarbetare i KUJ finns frysmat att köpa i tillredningskuren from 2018-09-14. Det kan vara bra med denna möjliget om man till exempel glömt sin mat hemma eller ska jobba övertid.

Det är kontant betalning som gäller och arbetsledning håller i kassan.


2018-06-29

Tvättmaskin i KUJ?

Efter önskemål om tvättmaskin i KUJ gjordes en utredning om det är praktiskt möjligt. Det visade sig vara svårare än man trott.

Eftersom tvättmaskinen behöver eget utrymme, färskt vatten och det måste finnas torkmöjligheter för den blöta tvätten så insåg man att det inte är genomförbart.

KUJ personal hänvisas därför till UNIO som har fina tvätt möjligheter för arbetskläder och bra med tork utrymme.


2018-06-11

Ordning & Reda… vad är det för trams?

Vad spelar det för roll att jag slänger lite skräp omkring mig i KUJ? Plastmuggar och annat smått och gott…. Vad har det för betydelse?

Jo, skräpet innebär viss brandrisk vilken är en av de allvarligaste händelserna som kan uppstå under jord. Skräpet kan även stocka igen vattendränering på vägarna och se till att våra vägar blir sämre att köra på. En tredje sak är att skräpet kan fara ned i schakt och hamnar till slut i sovringen som får problem i sina processer.

Måste jag verkligen dra på hjälm, varselkläder från topp till tå och fan och hans moster när jag snabbt ska springa in i fikakuren? Lite överdrivet va?

Personliga skyddsutrustningen är till för just din egen säkerhet. Ganska onödigt att ifrågasätta. Och ja, hakremmen på hjälmen ska vara knäppt.

 

Blir så irriterad när folk inte tar av sig skorna i hytten. Blir så jävla varmt och skitigt när man kör med skorna på!

Skorna ska sitta på fötterna under körning av den enkla anledningen att du måste vara redo att snabbt lämna hytten i akuta lägen. Det är en säkerhetsfråga.

Varför får man inte parkera längs hela 1070? Det är ju svin långt för mig att gå till fikarummet om jag ska hålla mig till anvisade parkeringsplatser.

Parkeringsplatserna är numera reglerade för att öka säkerheten vid eventuell brand. Därför får alltför många fordon inte stå i samma klunga.


2018-06-11

Uppdaterad arbetsinstruktion gällande väghyvel

Eftersom dödmansläge infaller först när förare ställer sig upp från stol (när tyngd försvinner från stol) går spakar i off läge har LTH valt att uppdatera arbetsinstruktionen gällande väghyvel med följande:

När annan person närmar sig väghyvelns arbetsområde för att ta kontakt med föraren och därmed riskerar personskada ska föraren göra något av följande:

 • Säkerställa att hydraulik är ur funktion
 • Stänga av maskin
 • Gå ut ur maskin

Kontakta din arbetsledare alternativt Marcus Furtenback eller Katarina Sandberg om du har funderingar kring detta.


2018-05-28

Personskada i KUJ

Söndag 27/5 skadade en medarbetare på LTH foten i en olycka i samband med maskinarbete. Vår medarbetare har fått fraktur i tår och får komma hem idag efter ett dygns vistelse på Sjukhus.


2018-05-04

Brandsäkerhetsutbildning påbörjad

RN Mek har startat brandsäkerhetsutbildning till LTH anställda i KUJ. I dagsläget har ca 65 personer genomfört utbildningen. Om allt går enligt plan är målet att alla ska genomgått denna utbildning innan semesterledigheterna. Därefter kommer genomgången utföras kontinuerligt i takt med att det kommer nyanställda.

Utbildningen innehåller risker, brandsäkerhetsutrustning, kontroll innan körning, vad göra vid brand och vad göra då släckningsutrustning inte fungerar. Detta är ännu ett led i vår nollvision gällande fordonsbränder i KUJ.

Alltid med fokus på säkerhet!


2018-04-24

Fordonsbrand i KUJ

Säkerhetsfrågor är ett fokusområde på LTH. Fordonsbrand i KUJ är en av de punkter som står högt på dagordningen då det är en av de allvarligare händelserna som kan ske i en underjordsgruva. Vi har upprättat en handlingsplan hur vi ska arbeta förebyggande mot fordonsbränder i gruvan.

Följande åtgärder är gjorda:

 • Placerat säkerhetsstrumpa på hydrulpump i företagets fem-axliga Volvo FH16-650. strumpans funktion är att förhindra eventuellt läckage mot varma delar i motorn.
 • På lastbilar from årsmodell 2017 placeras hydrualpump på växellådan (kallt område) och säkerhetsstrumpa placeras på hydrualpumpens tryckslang.

Följande åtgärder sker löpande:

 • Daglig tillsyn av fordon. Mycket viktig punkt. Många bränder kan undvikas då man gör sin dagliga tillsyn.
 • Flygande besiktningar av LKAB men även LTH kommer införa egna flygande besiktningar på fordon.
 • Årlig brandbesiktning av fordon i KUJ.
 • Service av fordon med bestämda tidsintervaller.
 • Introduktion av förare. Här kommer vi lägga större fokus på brand då introduktion av nya förare sker.
 • På äldre lastbils modeller än 2017 placeras säkerhetsstrumpa på de hydrualslangar där vi ser att det behövs. Detta upptäcks tex vid den dagliga tillsynen.
 • Utöver original skyddsplåtar, placeras även plåtar i de fordon där det behövs. Detta kan tex upptäckas vid den dagliga tillsynen.

På gång:

 • Rutin gällande fordonsbrand är framtagen av LTH i samarbete med LKAB brand. Laminerade exemplar kommer att delas ut. Rutinen kommer även finnas anslagen i fikarum.
 • Brandsäkerhetsutbildning för förare, verkstad och arbetsledning i KUJ kommer påbörjas innan sommaren 2018. Målet är att all LTH personal i KUJ ska genomgått utbildningen innan maj är slut. Utbildningens innehåll: risker, brandsäkerhetsutrustning, kontroll innan körning, vad göra vid brand och vad göra vid fel på släckanläggning.

Under utredning:

 • Förebyggande underhåll. Pga klimat i KUJ bildas torrsprickor på slangar i varma delar fortare än normalt. Därför tittar vi på om det är möjligt med förebyggande underhåll genom att byta slangar i varma delar med jämna tidsintervall.

Har du några ideér gällande fordonsbränder och hur vi ska arbeta förebyggande? Kontakta gärna Simon Raattamaa och/eller Markus Furtenback i så fall. Vi är varandras arbetsmiljö och tillsammans kommer vi på lösningar!


2018-04-24

Hej KUJ!

På denna sida kommer vi att lägga ut information som rör specifikt er i Kuj. Håll ögonen öppna!

Har ni förslag på vad ni vill läsa om så kontakta Eva Stålnacke via mail eller tel. eva@lthtraktor.se eller 070-6392407.