Kemikaliesystem EcoOnline

Här kan du läsa om de kemikalier vi har i företaget.

I länken ovan hittar du information om produkter, säkerhetsdatablad, skyddsblad och all nödvändig information om de kemikalier vi hanterar på firman.

 


Ordning och reda på kemikalier

Som vi tidigare berättat har LTH köpt in ett kemikaliesystem vid namn EcoOnline. Genom detta system säkerställer vi att vi hanterar kemikalier på rätt sätt enligt all lagstiftning på området. Vi har även fått bättre koll på vilka kemikalier vi har och därmed får vi också möjlighet att byta bort hälsofarliga kemikalier, minska på sortimentet och därmed få bättre ordning och reda i verkstäderna.

Minska antal kemikalier

I dagsläget har LTH 260 kemikalier inregistrerade i systemet, målet är att minska ned dessa till 190 stycken före 31/12-18. Eftersom att vi har flera likadana produkter med olika leverantörer så kommer vi minska ned antalet bara genom att prioritera att göra inköp via några få leverantörer istället för flera olika. Detta kommer även bidra till bättre ordning i verkstäderna, dvs ju mindre burkar och byttor desto bättre med plats och det blir lättare att hitta det man söker.

Utbildning/ information

Verkstadspersonal kommer att få information om hur de ska använda sig av programmet. Målet är att utbildningen sker innan semesterledigheten.

Vid funderingar kring EcoOnline går det bra att kontakta Matilda Häggroth matilda@lthtraktor.sesom ansvarar för systemet.