Ledighetsansökningar

Tjänstledighet och föräldraledighet

Ledighetsansökan som är max en vecka görs i stämpelklockan (tidsterminalen).

Ledighetsansökan som är längre än en vecka inlämnas på PAPPER minst två månader innan ledigheten startar. Frånvaron kommer att dras på innevarande månads lön.

Övrig ledighet

Ledighetsansökan gör du enkelt i stämpelklockan (tidsterminalen). När arbetsledning godkänt din ansökan registreras den automatiskt som den ledighet du valt på rätt datum.

Alla ledighetsansökningar bör göras personligen av var och en vilket minskar risken att det blir en fel registrering i AGDA.

Varför rapportera på olika sätt?

Pga nya sättet att redovisa arbetsgivaravgifter (AGI – arbetsgivardeklaration på individnivå) ska lön och avdrag numer redovisas per person varje månad till skatteverket. Den redovisade avdragna skatten är därefter låst på varje enskild individs skattekonto och kan inte återbetalas av någon annan än skatteverket.

Om rättning av lön måste ske, där det uppstår en situation att den anställde måste återbetala lön, måste bruttolönen återbetalas. Avdragen skatt får den anställde sedan begära tillbaka av skatteverket.

Eftersom att LTH har utbetalning av fasta arter innevarande månad, med avvikelser från månaden innan, kan det vid längre frånvaro uppstå att man blir återbetalningsskyldig. För att undvika detta skall längre tjänst- och föräldraledigheter dras av innevarande månad. Det vill säga om man är föräldraledig hela mars månad ska denna ledighet dras av på lönen som utbetalas i mars.