Arbetstidsförkortning

Gruventreprenadavtalet

För dig som jobbar under Gruventreprenadavtalet – Nu är det dags att välja vad du vill göra med den arbetstidsförkortning du tjänat in under 2020. Är du kollektivanställd och arbetar innanför LKAB´s grindar jobbar du troligtvis under Gruventreprenadavtalet. Är du osäker vilket avtal du går under kan du kontakta kontoret.
Anställd som arbetat ett helt kalenderår har rätt till arbetstidsförkortning med 38,8h. Det man tjänar in under 2020 tar man ut under 2021.

Meddela lönekontoret senast 31 januari 2021 vad du önskar göra med din arbetstidsförkortning. Om inget val sker får man arbetstidsförkortningen avsatt i pension.

Gör ditt val på denna länk.

Om du sedan ångrar dig så kontaktar du oss senast 31/1 respektive år och meddelar vad du vill byta till. Har du föregående år gjort ett val som gäller tillsvidare så behöver du alltså inte kontakta oss för att meddela ditt val.

Innestående arbetstidsförkortning som inte tagits ut under 2020 får inte sparas till nästa år. Enligt kollektivavtalet ska tid som inte tagits ut avsättas till pension.

När januaris lön är klar beräknas hur mycket arbetstidsförkortning som tjänats in under året. Timmarna kommer att synas i lönespecifikationen i februari 2021.

Maskinförar- och tjänstemannaavtalet

Ni som går under dessa avtal ska inte göra något val. Enligt dessa kollektivavtal kan arbetstidsförkortning endast tas i ledighet. Även antalet timmar man tjänar in skiljer sig mellan avtalen.