Arbetstidsförkortning

Gruventreprenadavtalet

För dig som jobbar under Gruventreprenadavtalet – Nu är det dags att välja vad du vill göra med den arbetstidsförkortning du tjänat in under 2019. Är du kollektivanställd och arbetar innanför LKAB´s eller Kaunis Irons grindar jobbar du troligtvis under Gruventreprenadavtalet. Är du osäker vilket avtal du går under kan du kontakta kontoret. Kontaktuppgifter finns längre ned i denna text.

Anställd som arbetat ett helt kalenderår har rätt till arbetstidsförkortning med 38,8h. Det man tjänar in under 2019 tar man ut under 2020. Enligt gruventreprenadavtalet har du rätt att välja mellan:

  1. ledighet
  2. Avsättning till pension (2,4% på månadslön inklusive fasta tillägg som utbetalats under föregående kalenderår).
  3. Pengar (2% av den månadslön som utbetalats under föregående kalenderår).

Meddela lönekontoret senast 31 januari 2020 vad du önskar göra med din arbetstidsförkortning.

Du kan ringa oss på 0980-82407, sms till 070-3692407 eller e-post till kontor@lthtraktor.se

Om du väljer att maila eller skicka sms, kom ihåg att lämna ditt fullständiga namn.

Om du vill att ditt val ska gälla tillsvidare, ange det när du kontaktar oss. Om du sedan ångrar dig så kontaktar du oss senast 31/1 respektive år och meddelar vad du vill byta till. Har du föregående år gjort ett val som gäller tillsvidare så behöver du alltså inte kontakta oss för att meddela ditt val.

Om inget val sker får man arbetstidsförkortningen avsatt i pension.

Arbetstidsförkortning som inte tagits ut under 2019 får inte sparas till nästa år. Enligt kollektivavtalet ska tid som inte tagits ut avsättas till pension.

När januaris lön är klar beräknas hur mycket arbetstidsförkortning som tjänats in under året. Timmarna kommer att synas i lönespecifikationen i februari.

 

Maskinförar- och tjänstemannaavtalet

Ni som går under dessa avtal ska inte göra något val. Enligt dessa kollektivavtal kan arbetstidsförkortning endast tas i ledighet. Även antalet timmar man tjänar in skiljer sig mellan avtalen.