Arbetskläder

Vi har en bestämd katalog över vilka arbetskläder som får hämtas ut från Company Line i Kiruna, för att hämta ut arbetskläder behövs en reka som är utskriven av din arbetsledare.

Arbetsledaren ska tydligt skriva upp vad som får hämtas ut med namn från katalogen nedan samt tydligt texta sitt eget namn som underskrift.

Katalog över våra arbetskläder finns att se och ladda ned nedan: