Information till medarbetare

Här kommer information från kontoret om löner, sjukskrivning, föräldraledighet med mera! All information som du bör veta som anställd hos oss.


2020-10-05

Nytt stoppdatum för rättning av lön

Från oktober 2020 kommer vi att införa ett stoppdatum för eventuella ändringar av publicerade lönespecifikationer. Kontrollera din lönespecifikation och om något inte stämmer så måste du senast den 20:e höra av dig till kontoret. I annat fall så rättas det till månaden efter.

Lönespecifikationerna publiceras i AGDA kring den 17:e varje månad.


2020-03-27

Hur många semesterdagar har du?

För dig som ännu inte har arbetat ett helt år och därmed inte tjänat in full semester har vi gjort en lathund där du enkelt kan titta hur många intjänade semesterdagar du har till sommaren.

Semester tjänar du in under tidsperioden 1 april – 31 mars. I aprils lönespec kommer du se antalet intjänade semesterdagar.

Klicka på bifogad fil så får du upp tabellen där du kan se hur många semesterdagar du tjänat in. Har du frågor, kontakta löneavdelningen 0980-82407.

Intjänade semesterdagar

268


2020-02-12

Maxtak på kompsaldo 150h

Från och med 1 januari 2020 inför LTH ett maxtak på innestående komp. Man får från och med då bara ha 150 timmar innestående på sitt kompsaldo.

När man kommer upp i 150 timmar på kompsaldo kommer resterande timmar att betalas ut i pengar.

För de som för närvarande har ett saldo som är över 150 timmar skall man tillsammans med arbetsledningen göra upp en plan på hur man skall minska kompsaldot.

Man har 2020 på sig att minska sitt kompsaldo, det innebär att per 2020-12-31 får ingen ha ett kompsaldo som är på över 150 timmar.


2019-10-26

Återlämna ID06 vid anställningens upphörande

ID06ID06 är en företags legitimation och en värdehandling. Därför är det viktigt att du återlämnar din ID06 när din anställning på LTH Traktor upphör. Den återlämnas antingen till din arbetsledare/chef eller till huvudkontoret på Ställverksvägen.

Kortet  lämnas senast två veckor efter avslutad anställning för att undvika personligt vite på 1000 kr.


2019-10-26

Krångligt lösenord i AGDA?

Upplever du att ditt lösenord i AGDA är krångligt? Du kan själv byta lösenord genom att logga in i AGDA och klicka in på ”Inställningar” och därefter välja ”Byt lösenord”.

Eftersom det måste vara hög säkerhet på lösenordet så måste den innehålla minst åtta tecken, minst en stor bokstav, minst en liten bokstav, minst en siffra och minst ett specialtecken. Detta för att minska risken att någon sa kunna hacka sig in i din AGDA.

Om du behöver hjälp med byte av lösenord så tveka inte att kontakta lönekontoret, 0980-82407.


2019-01-04

Se över dina uppgifter i AGDA

Eftersom det är viktigt för alla medarbetare att ha aktuella kontaktuppgifter och information om nära anhörig i lönesystemet AGDA ber vi alla anställda att se över om dina uppgifter är aktuella.

Det handlar om adress, telefonnummer, barn och namn på nära anhörig.

Du loggar in på AGDA och klickar på fliken ”personal”.

Därefter klickar du på ”adresser” där du kan se adress och telefonnummer. Här kan du även redigera information som ej är aktuell.

Underfliken personal hittar du även ”närstående”. Här kan du kontrollera att den person du uppgett som nära anhörig är aktuell eller om den behöver redigeras.

Vid föräldraledighet måste du ange vilket barn det gäller, därför är det viktigt att du även ser över att barnen finns inlagda i AGDA. Nödvändig information är år, månad, datum (ÅÅMMDD). Men för din egen skull kan det även vara bra att ha med barnets namn. Du kan själv lägga in denna information gällande barn.

Om du har problem att göra dessa ändringar kontakta huvudkontoret, 0980-82407, så hjälper de dig.


2018-12-06

Uppvisande av ID06 vid inköp

From 1/1 2019 är regeln vid alla inköp att uppvisa ID06 i butik. LTH kommer att skicka tillbaka fakturor till den leverantör som skickar omärkta fakturor.

Varför?
Idag hanterar vi mängder med omärkta fakturor som kostar mycket detektivarbete innan de kan godkännas.