Information om din anställning

Här kommer information från kontoret om löner, sjukskrivning, föräldraledighet med mera! All information som du bör veta som anställd hos oss.


2019-02-11

Ledighetsansökningar

Tjänstledighet och föräldraledighet

Ledighetsansökan som är max en vecka görs i stämpelklockan (tidsterminalen).

Ledighetsansökan som är längre än en vecka inlämnas på PAPPER minst två månader innan ledigheten startar. Frånvaron kommer att dras på innevarande månads lön.

Övrig ledighet

Ledighetsansökan gör du enkelt i stämpelklockan (tidsterminalen). När arbetsledning godkänt din ansökan registreras den automatiskt som den ledighet du valt på rätt datum.

Alla ledighetsansökningar bör göras personligen av var och en vilket minskar risken att det blir en fel registrering i AGDA.

Varför rapportera på olika sätt?

Pga nya sättet att redovisa arbetsgivaravgifter (AGI – arbetsgivardeklaration på individnivå) ska lön och avdrag numer redovisas per person varje månad till skatteverket. Den redovisade avdragna skatten är därefter låst på varje enskild individs skattekonto och kan inte återbetalas av någon annan än skatteverket.

Om rättning av lön måste ske, där det uppstår en situation att den anställde måste återbetala lön, måste bruttolönen återbetalas. Avdragen skatt får den anställde sedan begära tillbaka av skatteverket.

Eftersom att LTH har utbetalning av fasta arter innevarande månad, med avvikelser från månaden innan, kan det vid längre frånvaro uppstå att man blir återbetalningsskyldig. För att undvika detta skall längre tjänst- och föräldraledigheter dras av innevarande månad. Det vill säga om man är föräldraledig hela mars månad ska denna ledighet dras av på lönen som utbetalas i mars.


2019-01-04

Se över dina uppgifter i AGDA

Eftersom det är viktigt för alla medarbetare att ha aktuella kontaktuppgifter och information om nära anhörig i lönesystemet AGDA ber vi alla anställda att se över om dina uppgifter är aktuella.

Det handlar om adress, telefonnummer, barn och namn på nära anhörig.

Du loggar in på AGDA och klickar på fliken ”personal”.

Därefter klickar du på ”adresser” där du kan se adress och telefonnummer. Här kan du även redigera information som ej är aktuell.

Underfliken personal hittar du även ”närstående”. Här kan du kontrollera att den person du uppgett som nära anhörig är aktuell eller om den behöver redigeras.

Vid föräldraledighet måste du ange vilket barn det gäller, därför är det viktigt att du även ser över att barnen finns inlagda i AGDA. Nödvändig information är år, månad, datum (ÅÅMMDD). Men för din egen skull kan det även vara bra att ha med barnets namn. Du kan själv lägga in denna information gällande barn.

Om du har problem att göra dessa ändringar kontakta huvudkontoret, 0980-82407, så hjälper de dig.


2019-01-04

Byte av anställningsnummer

För att ha koll på vilka som är nyanställda under året har vi valt att lägga dessa personer på en egen anställningsnummerserie. Detta innebär att man får ett nytt anställningsnummer det andra året man jobbar.

Detta år försöker vi även att sortera om lite i personregistret och lägga anställningsnummer utifrån avdelning. Detta innebär att även de som jobbat några år kan få nytt anställningsnummer. Om man i framtiden byter avdelning kommer man också få ett nytt anställningsnummer.

I samband med att man får ett nytt anställningsnummer så får man meddelande om detta via sms. Får man inget sms så har man kvar sitt gamla nummer.

Om du använder anställningsnummer när du stämplar måste du komma ihåg att använda ditt nya anställningsnummer. Använder du ID06-kortet är det bara att stämpla på som vanligt.


2018-12-18

Nytt utseende på lönespecifikationer

Agda har ändrat utseende på lönespecifikationerna och en av ändringarna är att sparade semesterdagar numer visas som ett enda saldo. För att se antal sparade semesterdagar uppdelat per år, logga in på AGDA PS, välj fliken personal och sedan saldon. Där kan ni se hur många sparade semesterdagar ni har per år.

agda