Information om din anställning

Här kommer information från kontoret om löner, sjukskrivning, föräldraledighet med mera! All information som du bör veta som anställd hos oss.


2019-12-12

Maxtak på kompsaldo

Från och med 1 januari 2020 inför LTH ett maxtak på innestående komp. Man får från och med då bara ha 100 timmar innestående på sitt kompsaldo.

När man kommer upp i 100 timmar på kompsaldo kommer resterande timmar att betalas ut i pengar.

För de som för närvarande har ett saldo som är över 100 timmar skall man tillsammans med arbetsledningen göra upp en plan på hur man skall minska kompsaldot.

Man har 2020 på sig att minska sitt kompsaldo, det innebär att per 2020-12-31 får ingen ha ett kompsaldo som är på över 100 timmar.

 


2019-11-22

Vad vill du göra med din arbetstidsförkortning?

Gruventreprenadavtalet

För dig som jobbar under Gruventreprenadavtalet – Nu är det dags att välja vad du vill göra med den arbetstidsförkortning du tjänat in under 2019. Är du kollektivanställd och arbetar innanför LKAB´s eller Kaunis Irons grindar jobbar du troligtvis under Gruventreprenadavtalet. Är du osäker vilket avtal du går under kan du kontakta kontoret. Kontaktuppgifter finns längre ned i denna text.

Anställd som arbetat ett helt kalenderår har rätt till arbetstidsförkortning med 38,8h. Det man tjänar in under 2019 tar man ut under 2020. Enligt gruventreprenadavtalet har du rätt att välja mellan:

  1. ledighet
  2. Avsättning till pension (2,4% på månadslön inklusive fasta tillägg som utbetalats under föregående kalenderår).
  3. Pengar (2% av den månadslön som utbetalats under föregående kalenderår).

Meddela lönekontoret senast 31 januari 2020 vad du önskar göra med din arbetstidsförkortning.

Du kan ringa oss på 0980-82407, sms till 070-3692407 eller e-post till kontor@lthtraktor.se

Om du väljer att maila eller skicka sms, kom ihåg att lämna ditt fullständiga namn.

Om du vill att ditt val ska gälla tillsvidare, ange det när du kontaktar oss. Om du sedan ångrar dig så kontaktar du oss senast 31/1 respektive år och meddelar vad du vill byta till. Har du föregående år gjort ett val som gäller tillsvidare så behöver du alltså inte kontakta oss för att meddela ditt val.

Om inget val sker får man arbetstidsförkortningen avsatt i pension.

Arbetstidsförkortning som inte tagits ut under 2019 får inte sparas till nästa år. Enligt kollektivavtalet ska tid som inte tagits ut avsättas till pension.

När januaris lön är klar beräknas hur mycket arbetstidsförkortning som tjänats in under året. Timmarna kommer att synas i lönespecifikationen i februari.

 

Maskinförar- och tjänstemannaavtalet

Ni som går under dessa avtal ska inte göra något val. Enligt dessa kollektivavtal kan arbetstidsförkortning endast tas i ledighet. Även antalet timmar man tjänar in skiljer sig mellan avtalen.

 


2019-11-01

Skyddsglasögon och bildskärmsglasögon

Företaget tillhandahåller bildskärmsglasögon och skyddsglasögon samt erbjuder synundersökning i samband med detta till den tillsvidare anställd som har behov.

Behov av skyddsglasögon har den som riskerar att skada sina ögon i arbetet, hos LTH gäller detta verkstadspersonal.

Bildskärmsglasögon (terminalglasögon) erbjuds till den som arbetar framför datorskärm.

Synoptik

HR ansvarig lämnar reka hos Synoptik till den medarbetare som har behov av skyddsglasögon med styrka alternativt terminalglasögon. Kom ihåg att ta med legitimation vid besök hos Synoptik.

 


2019-10-26

Återlämna ID06 vid anställningens upphörande

ID06ID06 är en företags legitimation och en värdehandling. Därför är det viktigt att du återlämnar din ID06 när din anställning på LTH Traktor upphör. Den återlämnas antingen till din arbetsledare/chef eller till huvudkontoret på Ställverksvägen.

Kortet  lämnas senast två veckor efter avslutad anställning för att undvika personligt vite på 1000 kr.

 

 


2019-10-26

Krångligt lösenord i AGDA?

Upplever du att ditt lösenord i AGDA är krångligt? Du kan själv byta lösenord genom att logga in i AGDA och klicka in på ”Inställningar” och därefter välja ”Byt lösenord”.

Eftersom det måste vara hög säkerhet på lösenordet så måste den innehålla minst åtta tecken, minst en stor bokstav, minst en liten bokstav, minst en siffra och minst ett specialtecken. Detta för att minska risken att någon sa kunna hacka sig in i din AGDA.

Om du behöver hjälp med byte av lösenord så tveka inte att kontakta lönekontoret, 0980-82407.


2019-09-10

Detta gäller med arbetskläder

Vi använder oss huvudsakligen av Jobman men andra varianter kan förekomma på arbetskläder. För den som arbetar i Kiruna eller Svappavaara hämtas arbetskläder från Company Line i Kiruna. Arbetar du i Pajala är det Laitis som gäller.

 Regler för uttag av kläder
Som nyanställd får du en rekvisition från huvudkontoret på en uppsättning arbetskläder. Därefter är det din arbetsledare du går till om du behöver komplettera. Arbetsledaren skriver en rekvisition på detta.

 Startuppsättning:

Förare ovan jord: En sommar alt. vinterjacka, en fleecejacka, ett par byxor, ett par skor.

Förare underjord: En sommarjacka, en fleecejacka, ett par byxor, ett par skor (antingen medelhög eller högt skaft, ofodrad).

Verkstad: Eftersom det är andra krav på arbetskläder i verkstan, har vi valt att inte ha med dessa i detta sortiment. Kontakta din arbetsledare så får du rekvisition av honom.

 Detta är sortimentet på arbetskläder för LTH´s förare:

Arbetsjacka:

Arbetsjackor

 

Fleecejacka:

fleecejackor

Arbetsbyxa:

arbetsbyxor 

Arbetsskor:

skor 

Övrigt:

vä


2019-03-22

Hur många semesterdagar har du?

För dig som ännu inte har arbetat ett helt år och därmed inte tjänat in full semester har vi gjort en lathund där du enkelt kan titta hur många intjänade semesterdagar du har till sommaren.

Semester tjänar du in under tidsperioden 1 april – 31 mars. I aprils lönespec kommer du se antalet intjänade semesterdagar.

Klicka på bifogad fil så får du upp tabellen där du kan se hur många semesterdagar du tjänat in. Har du frågor, kontakta löneavdelningen 0980-82407.

Intjänade semesterdagar


2019-02-11

Ledighetsansökningar

Tjänstledighet och föräldraledighet

Ledighetsansökan som är max en vecka görs i stämpelklockan (tidsterminalen).

Ledighetsansökan som är längre än en vecka inlämnas på PAPPER minst två månader innan ledigheten startar. Frånvaron kommer att dras på innevarande månads lön.

Övrig ledighet

Ledighetsansökan gör du enkelt i stämpelklockan (tidsterminalen). När arbetsledning godkänt din ansökan registreras den automatiskt som den ledighet du valt på rätt datum.

Alla ledighetsansökningar bör göras personligen av var och en vilket minskar risken att det blir en fel registrering i AGDA.

Varför rapportera på olika sätt?

Pga nya sättet att redovisa arbetsgivaravgifter (AGI – arbetsgivardeklaration på individnivå) ska lön och avdrag numer redovisas per person varje månad till skatteverket. Den redovisade avdragna skatten är därefter låst på varje enskild individs skattekonto och kan inte återbetalas av någon annan än skatteverket.

Om rättning av lön måste ske, där det uppstår en situation att den anställde måste återbetala lön, måste bruttolönen återbetalas. Avdragen skatt får den anställde sedan begära tillbaka av skatteverket.

Eftersom att LTH har utbetalning av fasta arter innevarande månad, med avvikelser från månaden innan, kan det vid längre frånvaro uppstå att man blir återbetalningsskyldig. För att undvika detta skall längre tjänst- och föräldraledigheter dras av innevarande månad. Det vill säga om man är föräldraledig hela mars månad ska denna ledighet dras av på lönen som utbetalas i mars.


2019-01-04

Se över dina uppgifter i AGDA

Eftersom det är viktigt för alla medarbetare att ha aktuella kontaktuppgifter och information om nära anhörig i lönesystemet AGDA ber vi alla anställda att se över om dina uppgifter är aktuella.

Det handlar om adress, telefonnummer, barn och namn på nära anhörig.

Du loggar in på AGDA och klickar på fliken ”personal”.

Därefter klickar du på ”adresser” där du kan se adress och telefonnummer. Här kan du även redigera information som ej är aktuell.

Underfliken personal hittar du även ”närstående”. Här kan du kontrollera att den person du uppgett som nära anhörig är aktuell eller om den behöver redigeras.

Vid föräldraledighet måste du ange vilket barn det gäller, därför är det viktigt att du även ser över att barnen finns inlagda i AGDA. Nödvändig information är år, månad, datum (ÅÅMMDD). Men för din egen skull kan det även vara bra att ha med barnets namn. Du kan själv lägga in denna information gällande barn.

Om du har problem att göra dessa ändringar kontakta huvudkontoret, 0980-82407, så hjälper de dig.


2019-01-04

Byte av anställningsnummer

För att ha koll på vilka som är nyanställda under året har vi valt att lägga dessa personer på en egen anställningsnummerserie. Detta innebär att man får ett nytt anställningsnummer det andra året man jobbar.

Detta år försöker vi även att sortera om lite i personregistret och lägga anställningsnummer utifrån avdelning. Detta innebär att även de som jobbat några år kan få nytt anställningsnummer. Om man i framtiden byter avdelning kommer man också få ett nytt anställningsnummer.

I samband med att man får ett nytt anställningsnummer så får man meddelande om detta via sms. Får man inget sms så har man kvar sitt gamla nummer.

Om du använder anställningsnummer när du stämplar måste du komma ihåg att använda ditt nya anställningsnummer. Använder du ID06-kortet är det bara att stämpla på som vanligt.


2019-01-04

Bilpolicy

From 1/1 2019 börjar LTHs Bilpolicy att gälla. Den innebär bland annat att alla LTHs personbilar är försedda med elektronisk körjournal.

Varför elektronisk körjournal?
En elektronisk körjournal säkerställer Skatteverkets krav och föraren av bilen slipper allt manuellt pappersarbete. Den håller automatiskt koll på dina resor och ingen resa glöms bort. Du har den dessutom alltid lättillgänglig i din telefon eller dator.

För företagsledningen förenklas också det administrativa arbetet såsom hanteringen av fakturering, milersättning, reseräkningar och löneadministration. All data kan presenteras i sammanställda beslutsunderlag.

Vem behöver föra körjournal?
Generellt ska körjournal föras för alla företagsägda lätta fordon där de anställda har rätt att nyttja dessa. Med en elektronisk körjournal förenklas redovisningen av tjänsteresor och privata resor och alla körningar registreras automatiskt.

Hur fungerar det?
Systemet består av en enhet med GPS-mottagare och GSM/GPRS-modem som installeras i fordonet. När föraren startar motorn och påbörjar en ny resa sparas datum, tid och adress. När en resa avslutas sparas åter datum, tid samt adress och körd sträcka, via den elektroniska körjournalen.

Informationen från resorna skickas till en molnserver som kan nås av användaren via app i telefon, tablet eller dator. Föraren behöver i regel inte göra något alls utom i de fall där man behöver välja om resan varit privat eller tjänst. Detta kan göras genom förvalt tidsfilter, direkt i appen eller en privatknapp i fordonet. Föraren kan även komplettera resorna med syften, projektnummer samt slutligen attestera dessa.

Förmånsbilar
Under v51 kommer TelliQ ha information för de i företaget som har förmånsbilar. De berättar hur den elektroniska körjournalen fungerar då man kör både privat och i arbetet med företagets bil.

Företagsbilar
Elektroniska körjournalen kommer även att sitta i företagsbilar som enbart används i arbete. I detta fall behöver föraren inte göra någon aktiv handling, körjournalen ”följer bara med” i bilen och registrerar alla resor.

Klicka på länken för att få fram Bilpolicyn.

Bilpolicy


2018-12-06

Uppvisande av ID06 vid inköp

From 1/1 2019 är regeln vid alla inköp att uppvisa ID06 i butik. LTH kommer att skicka tillbaka fakturor till den leverantör som skickar omärkta fakturor.

Varför?
Idag hanterar vi mängder med omärkta fakturor som kostar mycket detektivarbete innan de kan godkännas.