Information till medarbetare

Här kommer information från kontoret om löner, sjukskrivning, föräldraledighet med mera! All information som du bör veta som anställd hos oss.

2022-05-09

Ändrad nivå på OB-natt tillägg

From 2022-06-01 kommer tillägget OB-natt gällande gruventreprenadavtalet öka från 44,63 kr/h till 89,28 kr/h.


2022-03-14

Lönerevision 2022

Lönerevision för 2022 har olika datum och belopp beroende på vilket kollektivavtal man går under:

Gruventreprenadavtalet höjning from 2022-05-01 med 757 kr som utbetalas 2022-05-25.

Maskinföraravtalet höjning from 2022-06-01 med 685 kr som utbetalas 2022-06-23.

Transportavtalet ny höjning from 2022-04-01 med 638,18 kr som utbetalas 2022-04-25.

Tjänstemannaavtalet har personliga löner som revideras from 2022-05-01 som utbetalas 2022-06-23.


2021-10-14

Att tänka på vid sjukfrånvaro

För att du ska få en korrekt lön utbetald när du haft sjukfrånvaro är det viktigt att komma ihåg följande när du är eller har varit sjuk:

 • Läkarintyg ska SKYNDSAMT lämnas till lönekontoret from sjukdag 8.
 • Friskskriv dig via telefonsamtal till arbetsledning när du blivit frisk. Du ska även friskanmäla dig då du blir frisk på ledigveckan.

 • Har du frågor kring detta kontakta lönekontoret 0980-82407 alternativt kontor@lthtraktor.se


  2021-09-07

  Justering av ”OB-natt lokalt tillägg”

  Tillägget ”OB-natt lokalt tillägg” har justerats upp med 2,6%. Det innebär en höjning på 1,13 kr/h, från 43,5 kr/h till 44,63 kr/h.

  Justering gäller from 2020-12-01. Därför kommer de som omfattas av detta tillägg få retroaktiv utbetalning i samband med september lön.


  2021-05-04

  Semestertillägg betalas ut en gång/år from 2021

  Enligt beslut i ledningsgrupp kommer både fast och rörligt semestertillägg, från och med 2021 utbetalas med juni lön.

  Vid frågor kontakta löneadministrationen 0980–82407 alternativt kontor@lthtraktor.se


  2021-02-17

  Hur många semesterdagar har du?

  För dig som ännu inte har arbetat ett helt år och därmed inte tjänat in full semester har vi gjort en lathund där du enkelt kan titta hur många intjänade semesterdagar du har till sommaren.

  Semester tjänar du in under tidsperioden 1 april – 31 mars. I maj månads lönespec kommer du se antalet intjänade semesterdagar.

  Klicka på bifogad fil så får du upp tabellen där du kan se hur många semesterdagar du tjänat in. Har du frågor, kontakta löneavdelningen 0980-82407.

  Intjänade semesterdagar  2020-10-05

  Stoppdatum för rättning av lön

  Kontrollera din lönespecifikation och om något inte stämmer så måste du senast den 20:e höra av dig till kontoret. I annat fall så rättas det till månaden efter. Lönespecifikationerna publiceras i AGDA kring den 17:e varje månad.


  2020-02-12

  Maxtak på kompsaldo 150h

  Från och med 1 januari 2020 inför LTH ett maxtak på 150 timmar på innestående komp. Resterande timmar att betalas ut i pengar.


  2019-10-26

  Återlämna ID06 vid anställningens upphörande

  ID06ID06 är en företags legitimation och en värdehandling. Därför är det viktigt att du återlämnar din ID06 när din anställning på LTH Traktor upphör. Den återlämnas antingen till din arbetsledare/chef eller till huvudkontoret på Ställverksvägen.

  Kortet  lämnas senast två veckor efter avslutad anställning för att undvika personligt vite på 1000 kr.


  2019-01-04

  Se över dina uppgifter i AGDA

  Eftersom det är viktigt för alla medarbetare att ha aktuella kontaktuppgifter och information om nära anhörig i lönesystemet AGDA ber vi alla anställda att se över om dina uppgifter är aktuella.

  Det handlar om adress, telefonnummer, barn och namn på nära anhörig.

  Du loggar in på AGDA och klickar på fliken ”personal”.

  Därefter klickar du på ”adresser” där du kan se adress och telefonnummer. Här kan du även redigera information som ej är aktuell.

  Underfliken personal hittar du även ”närstående”. Här kan du kontrollera att den person du uppgett som nära anhörig är aktuell eller om den behöver redigeras.

  Vid föräldraledighet måste du ange vilket barn det gäller, därför är det viktigt att du även ser över att barnen finns inlagda i AGDA. Nödvändig information är år, månad, datum (ÅÅMMDD). Men för din egen skull kan det även vara bra att ha med barnets namn. Du kan själv lägga in denna information gällande barn.

  Om du har problem att göra dessa ändringar kontakta huvudkontoret, 0980-82407, så hjälper de dig.