Feedback

Vill du veta mer om hur vi hanterar den feedback som vi får in? Läs gärna vår rutin för feedback-formuläret nedan.
3.13 Rutin Feedback på hemsida

 


Formulär:


Tack för att du tar din tid att skicka in dina tankar!
Vi uppskattar all feedback!
Positiv som negativ. Smått som stort.