Allmän information

LTH Traktor AB (org.nr: 556371-4947) har från och med 2020-01-01 övergått till ett nytt fakturahanteringssystem. Vi vill därför informera våra leverantörer om följande.


Fakturamärkning

Alla fakturor till LTH Traktor AB ska märkas med:

  • Förnamn och efternamn på inköparen
  • En resultatenhet på fyra siffor (exempelvis 3100, 3011, 5500, 4000, 9000)
  • Fordonets internnummer på tre siffor (ex: 105, 222, 004, 902) eller reg.nr. om sådant finns. Detta gäller bara om inköpet avser reservdelar till/ eller en reparation av ett specifikt fordon.

Krav på uppvisning av ID06-kort eller legitimation

För att säkerställa giltiga inköp så har LTH Traktor AB krav på uppvisning av personal‑ID (ID06) eller legitimation för alla inköp i butik från och med 1 januari 2019.

Betalningsvillkor

LTH Traktor AB accepterar endast betalningsvillkor om minimum 30 dagar.

Samlingsfakturor

LTH godkänner bara samlingsfakturor om det är kostnader till en och samma resultatenhet.

Retur av felaktiga fakturor

Fakturor som saknar korrekt märkning eller innehåller andra felaktigheter returnerar vi till leverantören per post. Vi skickar även med ett förtydligande om varför vi returnerar fakturan.

Tänk på att:

  • Skicka ingen kreditnota till oss om vi återsänder originalet till er!
  • Ny kompletterad faktura måste skickas med nytt fakturanummer och ny betalningsfrist om 30 dagar.
  • Vi godkänner inte kostnader för betalningspåminnelser eller dröjsmålsränta på returnerade fakturor.