Information gällande pågående pandemi


LTH Traktor – Förebyggande åtgärder mot smittspridning

LTH Traktor – Riskbedömning – Smittspridning Covid-19

För att uppdatera dig vad som gäller om t.ex. hur länge du ska stanna hemma vid sjukdom osv, läs mer på folkhälsomyndighetens hemsida:
www.folkhalsomyndigheten.se

För att läsa om sjukintyg, sjukersättning, osv, läs mer på Försäkringskassans hemsida gällande Coronapandemin:
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler