SÄKRA MATERIALLYFT

Utbildningen riktar sig till alla, oavsett maskin typ, som utför lyft med stroppar, kätting eller annat lyftredskap. Enligt kravet i AFS 2006:6 ska även lastkopplaren ha genomgått säkra materiallyft. Kursmaterial, intyg samt fika ingår.

Kursdatum: Kurstillfällen genomförs vid behov.
Tid: 08.00-11.00
Pris per deltagare: 1.000 kr