ESA 14 TILLTRÄDE

Ny elsäkerhetslag from 1 juli 2017 ställer nya krav på dina medarbetare och entreprenörer. ESA-14 Tillträde vänder sig till dig som endast ska in och göra enklare åtgärder i en elanläggning utan att arbeta direkt på eller i farlig närhet av spänningsförande anläggningsdelar. Du kan till exempel behöva utföra målningsarbeten, service arbeten, städning, gjuta fundament osv i elanläggning. Gäller både hög och lågspänning. En del uppdragsgivare kräver dock att du har gått ESA-14 Fackkunnig.

Föreläsaren på våra ESA 14 kurser har godkänd utbildning som handledare av Energiföretagen Sverige.Utbildningen körs endast omdet är minst 5 deltagare.

Kursdatum: 18/3-20, Ytterligare kurstillfällen genomförs vid behov.
Tid: 08.00-12.00
Pris per deltagare: 2.000 kr