ESA 14 FACKKUNNIG

Utbildningen vänder sig till både arbetsgivare och arbetstagare, såväl tekniker som administratör som är verksamma inom eldistribution, elnätsföretag eller industri- och installationsföretag och måste kunna tillämpa hela eller delar av ESA 14 vid drift och underhåll av elanläggningar. Kursen innehåller elfara, olycksfall, ESA bakgrund, ansvar, organisation, kommunikation, risker, skötsel av anläggning, arbete nära utan och med spänning, parallella ledningar. Dagen avslutas med slutprov. Utbildningen körs vid minst fem deltagare. Lunch ingår.

Föreläsaren på våra ESA 14 kurser har godkänd utbildning som handledare av Energiföretagen Sverige.

Kursdatum:
Tid: 08.00-16.00
Pris per deltagare: 4.000 kr