ADR 1.3

Enligt MSB:s föreskrifter ska alla som hanterar farligt gods, även i små mängder, inneha den allmänna utbildningen ADR 1.3. Med denna utbildning får man transportera värdeberäknad mängd (1000 poäng = 1000 liter diesel). Kursmaterial, intyg samt fika ingår.

Kursdatum:
Tid: 08.00-12.00
Pris per deltagare: 1.000 kr