Policys

Här kan du läsa alla de policys vi har inom LTH. En policy är ett dokument som sätter spelregler på företaget och hjälper varje medarbetare att i sin arbetssituation ta ett beslut som leder oss mot företagets mål.

Arbete med att uppdatera och förtydliga företagets policyn pågår, de som är fetmarkerade i listan nedan är de som hittills blivit uppdaterade.

Alla policys är framtagna och spikade i samarbete med ledningsgrupp och skyddskommittén.


Alkohol- och drogpolicy


Arbetsmiljöpolicy


Bilpolicy


Hållbarhetspolicy


Kvalitetspolicy


Miljöpolicy


Policy mot kränkande särbehandling


Trafiksäkerhetspolicy