Policys

Dessa är LTH’s policys som sätter spelreglerna på företaget. Dessa ska hjälpa varje medarbetare att ta ansvarsfulla beslut i sin arbetssituation. Vi har två aktuella policys att ta del av, dessa finns att läsa eller ladda ner nedan.