Policys

Alla policys är framtagna och spikade i samarbete med ledningsgrupp och skyddskommittén.

Här kan du läsa alla de policys vi har inom LTH. En policy är ett dokument som sätter spelregler på företaget och hjälper varje medarbetare att i sin arbetssituation ta ett beslut som leder oss mot företagets mål.

Arbete med att uppdatera och förtydliga företagets policyn pågår, de som är fetmarkerade i listan nedan är de som hittills blivit uppdaterade.


Alkohol- och drogpolicy


Arbetsmiljöpolicy


Bilpolicy


HållbarhetspolicyKvalitetspolicy


Lönepolicy


Miljöpolicy


Policy mot kränkande särbehandling


Trafiksäkerhetspolicy