Kaunisvaara – Tapuligruvan

Kaunis Iron AB har tecknat avtal med Snells Entreprenad AB för lastning och transport i Tapuli-gruvan. Snells Entreprenad kommer i samarbete med LTH AB att ansvara för lastning och transport av malm och gråberg, krossning, länshållning av gruvan samt underhåll av krossanläggningar och vägar.

På LTH ser vi fram emot ett samarbete med Snells. Tillsammans har vi bred och lång erfarenhet av maskinentreprenader med allt vad det innebär.

454 inko blind uppställningsyta berggren&bergman