VD-information

Inledningen på 2022 har verksamhetsmässigt börjat bra och jag ser framför mig ett intensivt år med goda möjligheter till nya affärer. Pandemin påverkar oss fortfarande i vardagen men Rysslands invasion av Ukraina är det som oroar mig mest av allt just nu. Förutom att det är en avskyvärd handling från Rysslands sida med mycket stort lidande för den ukrainska befolkningen så påverkar det Sverige och vår marknad. Med stor sannolikhet så kommer det göra det under många år framöver. En direkt påverkan vi ser är skenande dieselpriser och vi har initierat möten med våra uppdragsgivare för att diskutera hur vi ska hantera detta då avtalen inte är skrivna för att reglera den enorma prisökning som nu sker.

Jag vill med denna VD-info särskilt lyfta fram vårt hållbarhetsarbete där vi vill ta vara på resurserna, oavsett det handlar om människor, maskiner, material eller pengar. För oss är det lika viktigt med en god, trivsam arbetsplats som en hållbar ekonomi i en miljö där vi och kommande generationer kan bo och verka. Ni hittar vår Hållbarhetsrapport på vår hemsida https://lthtraktor.com/hallbarhet/ och inom kort så kommer vi även att presentera en sammanfattning av rapporten som ni kan använda på era arbetsplatser.

Här nedan följer en kort sammanfattning av några delar inom vårt hållbarhetsarbete:

Ekonomi:
Vi vill lämna ifrån oss utförda jobb som vi är stolta över. Vi ska leverera rätt tjänster, i rätt tid och rätt utfört. Kunden ska känna sig nöjd. Kvalitet för oss är att anpassa oss efter våra kunders behov. Det är viktigt för att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga. Våra största kunder ställer inte bara krav på leveransen utan även på att vi respekterar mänskliga rättigheter genom att vi skriver under deras uppförandekoder, vilket är en självklarhet för oss. Våra leverantörer måste uppfylla samma krav som våra kunder ställer på oss.

Miljö:
LTH har bestämt sig för att göra vad vi kan och ta tillvara på de möjligheter som finns i dag för att minska vårt fotavtryck. I väntan på att maskin- och fordonsleverantörer kan erbjuda bättre och miljövänligare alternativ så har vi inlett ett fördjupat samarbete med Skoogs Bränsle om leverans av produkten HVO diesel fossilfri. Med denna produkt så säkerställer vi en minskning av koldioxidutsläppen med minst 60%. Vi har ställt om vår verksamhet på entreprenadavdelningen, rivning/flytt och inom kort Kiruna Cargo samt materialtransporterna som vi kör åt LKAB.

Socialt:
LTH deltar aktivt i två grupperingar som syftar i grunden till att skapa bättre förutsättningar för Kiruna att växa i takt med de industriella satsningar som nu ska genomföras och då är det viktigt att människor trivs och kan leva ett gott liv och samtidigt känna att samhället är inkluderande, jämlikt och tolerant. Kiruna Växer drivs av en grupp med representanter från Näringsliv, besöksnäring och kommun. Målsättningen är att gruppen ska vara ett långsiktigt, öppet och levande forum för fortsatt gemensam utveckling av Kiruna som bostadsort för arbete och fritid. Kampanjnamnet Kiruna Växer är inte ett konstaterande, det är ett löfte och en utmaning som signalerar att vi tillsammans har en ambition, vilja och förmåga att växa framöver och att vi som bor och verkar i Kiruna kommer att leverera de förutsättningar som krävs. Gruppens ambition är att arrangera utställningar, mässor, möten och andra aktiviteter som sätter ljuset på Kiruna och våra tillgångar med målsättning att stimulera såväl etablering som inflyttning. Resultatet ska göra avtryck såväl i Kiruna som regionalt och på riksnivå. KIRSAM är en grupp där Kirunas största arbetsgivare deltar och syftet är att samverka inom rekryteringsområdet då alla arbetsgivare sitter med samma utmaningar.

Glad påsk!

Peter Niemi
VD  

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.